لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان مقطع کارشناسی حرفه ای

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان مقطع کارشناسی حرفه ای ،ظرفیت پذیرش بدون کنکور علمی کاربردی
  • روند ثبت نام کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، مشاوره شغلی کارشناسی حرفه ای بدون کنکور علمی کاربردی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام رشته
مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب
مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی
مهندسی فناوری عمران – سد وشبکه
مهندسی فناوری منابع آب های سطحی
کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)
کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری پروژه ها


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی حرفه ای رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی حرفه ای خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان مقطع کارشناسی حرفه ای ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی حرفه ای
  • روند ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان ، ادامه تحصیل بدون کنکور مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
تماس با مشاور