لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر مقطع کارشناسی پیوسته ،گرایش های بدون کنکور غیر انتفاعی کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • شرایط ثبت نام کارشناسی پیوسته ، ظرفیت پذیرش کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • شهریه غیر انتفاعی بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی

داوطلبان بسیاری هر ساله در دانشگاه های بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته به ادامه تحصیل می پردازند. قبل از هر چیزی باید از شرایط ثبت نام دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر بدون کنکور مطلع شویم و در صورت داشتن شرایط در زمان ثبت نام اعلام شده توسط دانشگاه ها ثبت نام خود را انجام دهیم. با توجه به اینکه زمان ثبت نام بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه صورت می گیرد و با توجه به تعدد دانشگاه های بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته داوطلبان می توانند با کمک مشاوران تحصیلی مرکز، اطلاعات کاملی را در این خصوص بدست آورند.نام رشته
آموزش زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مهندسی معماری
حسابداری
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مدیریت مالی
مهندسی پزشکی
مهندسی مواد و متالوژی
علوم ورزشی
ارتباط تصویری
معماری داخلی
مدیریت اموربانکی
مهندسی کامپیوتر
نقاشی
فرش
طراحی پارچه
صنایع دستی
هنر اسلامی


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی پیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر مقطع کارشناسی پیوسته ، رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • راهنمای اعلام نتایج غیر انتفاعی ، ظرفیت پذیرش کارشناسی پیوسته ، ثبت نام قطعی اینترنتی توسط
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوران مرکز
  • سامانه هوشمند تلفنی برنامه ریز کنکور و پاسخ گویی به تمامی سؤالات شما
تماس با مشاور