لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی سوره مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی سوره مقطع کارشناسی پیوسته ،رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور غیر انتفاعی ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوره ادامه تحصیل بدون کنکور
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام رشته
مهندسی شهرسازی
مهندسی معماری
روزنامه نگاری
روابط عمومی
معماری داخلی
مدیریت فرهنگی هنری
صنایع دستی
ادبیات نمایشی
نمایش-نمایش عروسکی
هنر اسلامی
طراحی صحنه
کتابت و نگارگری


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته مقطع کارشناسی پیوسته به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی سوره مقطع کارشناسی پیوسته ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی سوره
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی سوره ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی سوره ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور غیر انتفاعی
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی سوره
تماس با مشاور