لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد ،ظرفیت پذیرش بدون کنکور سراسری
  • روند ثبت نام کارشناسی ارشد سراسری ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری ، مشاوره شغلی کارشناسی ارشد بدون کنکور سراسری
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام رشته
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات انگلیسی
فلسفه
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
فلسفه دین
زبان و ادبیات فرانسه
آموزش زبان فرانسه
فلسفه هنر
زبان های باستانی ایران
فلسفه-فلسفه تطبیقی


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور سراسری
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سراسری
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری
تماس با مشاور