لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد ، راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • ظرفیت پذیرش بدون کنکور سراسری ، مشاوره شغلی، تحصیلی بدون کنکور سراسری
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور سراسری
  • جنسیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری

هر ساله دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در ترم های تحصیلی بهمن و مهرماه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نمایند. داوطلبان می بایست در زمان ثبت نام آزمون بدون کنکور رشته در دانشگاه مربوطه ثبت نام نمایند. از آنجا که زمان ثبت نام دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سایت خود دانشگاه اعلام می گردد. داوطلبان می توانند جهت اطلاع در مورد زمان ثبت نام و شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنکور با مشاوران مرکز تماس بگیرند.نام رشته
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی بالینی
برنامه ریزی درسی
علم سنجی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
آموزش و بهسازی منابع انسانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • روند ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، ادامه تحصیل بدون کنکور دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تماس با مشاور