لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم طبیعی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم طبیعی مقطع کارشناسی ارشد ،زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • ظرفیت پذیرش بدون کنکور سراسری ، راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ، بدون کنکور سراسری ، مشاوره تحصیلی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • جنسیت پذیرش بدون کنکور سراسری ، مشاوره تلفنی بدون کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبان بسیاری هر ساله در دانشگاه های بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل می پردازند. قبل از هر چیزی باید از شرایط ثبت نام دانشگاه دانشکده علوم طبیعی بدون کنکور مطلع شویم و در صورت داشتن شرایط در زمان ثبت نام اعلام شده توسط دانشگاه ها ثبت نام خود را انجام دهیم. با توجه به اینکه زمان ثبت نام بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه صورت می گیرد و با توجه به تعدد دانشگاه های بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با کمک مشاوران تحصیلی مرکز، اطلاعات کاملی را در این خصوص بدست آورند.نام رشته
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوفیزیک
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی
علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین-پترولوژی
علوم زمین-زمین شناسی مهندسی
علوم زمین-زمین ساخت(تکنونیک)
زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی
علوم زمین-زمین شیمی
زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی و سلولی تکوینی
علوم زمین-آب شناسی


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دانشکده علوم طبیعی مقطع کارشناسی ارشد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشکده علوم طبیعی
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • روند ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم طبیعی ، ادامه تحصیل بدون کنکور دانشکده علوم طبیعی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشکده علوم طبیعی
تماس با مشاور