لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد ،انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور کارشناسی ارشد سراسری ، ادامه تحصیل بدون کنکور سراسری
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری

هر ساله دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد در ترم های تحصیلی بهمن و مهرماه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نمایند. داوطلبان می بایست در زمان ثبت نام آزمون بدون کنکور رشته در دانشگاه مربوطه ثبت نام نمایند. از آنجا که زمان ثبت نام دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد در سایت خود دانشگاه اعلام می گردد. داوطلبان می توانند جهت اطلاع در مورد زمان ثبت نام و شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنکور با مشاوران مرکز تماس بگیرند.نام رشته
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
حسابداری-
اقتصاد انرژی-


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور سراسری
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سراسری
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری
تماس با مشاور