لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مقطع کارشناسی ارشد ،رشته های بدون کنکور آزاد
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ، ظرفیت پذیرش آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ارشد ، شهریه بدون کنکور آزاد
  • جنسیت پذیرش بدون کنکور آزاد ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه های بدون کنکور فرصت مناسبی برای داوطلبانی است که می خواهند در رشته مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند. ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در ترم های بهمن و مهر انجام می پذیرد که دارای شرایطی برای ثبت نام می باشد و از آن جا که اطلاع رسانی برای زمان ثبت نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از طریق سایت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت می گیرد. مشاوران مرکز در این خصوص می توانند به شما مشاوره دهد.نام رشته
آموزش زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی
مهندسی معماری
حسابداری
زبان و ادبیات فارسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم سیاسی
شیمی دارویی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی معدنی
مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
روانشناسی عمومی
فیزیک-حالت جامد
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
فیزیک-اتمی و مولکولی
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
مشاوره-مشاوره خانواده
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
جغرافیای سیاسی
علوم مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
باکتری شناسی دامپزشکی
زبانشناسی همگانی
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی-کارآفرینی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی
مشاوره-مشاوره توانبخشی
مطالعات منطقه ای-مطالعات خلیج فارس
ریاضی-آنالیز
ریاضی-هندسه و توپولوژی
ریاضی-ریاضیات مالی
زیست شناسی-میکروبیولوژی
زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی
آموزش فیزیک
مدیریت کشاورزی-مدیریت کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت مزرعه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
مهندسی کشاورزی-زراعت
مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
ریاضی-جبر
آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)
ایرانشناسی-ایرانشناسی تاریخ
جغرافیای پزشکی
ریاضی-تحقیق در عملیات
زیست شناسی-بیوشیمی-بیوشیمی گیاهی
زیست شناسی-علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری
ژئومورفولوژی-هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
شناخت و اندیشه های امام خمینی(ره)
شیمی-تجزیه
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکتریک
مهندسی کشاورزی-گیاهان زینتی در منظر


امروزه همه شانس پذیرفته شدن در رشته ی مورد علاقه ی خود را دارا می باشند. دانشگاه های بدون کنکور این امکان را برای داوطلبانی که به دلایل گوناگون نتوانسته اند در رشته ی مورد نظر خود پذیرفته شوند، فراهم ساخته است. داوطلبان قبل از ثبت نام می بایست با اطلاعات کامل و کافی، رشته را انتخاب نمایند و همچنین آن ها با در نظر گرفتن علاقه مندی (شخصی) و شرایط خود و ظرفیت پذیرش رشته مقطع کارشناسی ارشد بهترین دانشگاه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مقطع کارشناسی ارشد ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد ، مشاوره شغلی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
تماس با مشاور