لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد ،ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • لیست رشته های بدون کنکور آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • انتخاب رشته بدون کنکور آزاد ، زمان اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، شهریه دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبان بسیاری هر ساله در دانشگاه های بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل می پردازند. قبل از هر چیزی باید از شرایط ثبت نام دانشگاه دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی بدون کنکور مطلع شویم و در صورت داشتن شرایط در زمان ثبت نام اعلام شده توسط دانشگاه ها ثبت نام خود را انجام دهیم. با توجه به اینکه زمان ثبت نام بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه صورت می گیرد و با توجه به تعدد دانشگاه های بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با کمک مشاوران تحصیلی مرکز، اطلاعات کاملی را در این خصوص بدست آورند.نام رشته
مهندسی فضای سبز
مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-فیزیولوژی دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
علوم دامی-تغذیه طیور
مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان
محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین
محیط زیست-آلودگی های محیط زیست
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند
مهندسی منابع طبیعی-مهندسی جنگل
مهندسی کشاورزی-مهندسی منابع آب
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
توسعه روستایی-توسعه اقتصادی
توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت مزرعه
توسعه روستایی-توسعه اجتماعی
توسعه روستایی-مدیریت توسعه
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی-بوم شناسی و آبزیان شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
مهندسی منابع طبیعی-صنایع خمیر و کاغذ
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب
مهندسی منابع طبیعی-حفاظت و اصلاح چوب
مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان-محیط زیست و منابع طبیعی
مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی-بیشه زراعی
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت منابع بیابانی-آبیاری
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی-مرتع و آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی خاکشناسی
مهندسی کشاورزی-علوم و تکنولوژی بذر
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری و پس از برداشت محصولات باغبانی
علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
مهندسی کشاورزی-زراعت
مهندسی کشاورزی-کشاورزی اکولوژیک(اگرواکولوژی)
مهندسی کشاورزی(مهندسی فضای سبز)-گیاهان زینتی در منظر
مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم دامی-مدیریت دامپروری
علوم دامی-پرورش زنبور عسل
مهندسی کشاورزی-پرورش و مدیریت تولید طیور
علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-علوم مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک
مدیریت منابع خاک-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
هواشناسی کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت تحلیل سامانه ها
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی


با یک انتخاب دقیق و آگاهانه شما می توانید خود را در آینده ای که از زندگی تان تعبیر نموده اید، ببینید. می توان گفت فردی که هدف ندارد و همچنین آینده را تصور نمی کند به مرور سست شده و خود را همیشه شکست خورده می بیند.

آینده شغلی و تحصیلی مهم ترین اصل زندگی می باشند که اگر به درستی به آن ها توجه شود، فرد را به تمام نیازهای زندگی اش می رساند. در همین راستا دانشگاه های بدون کنکور این فرصت را برای داوطلبان مهیا ساخته اند که با توجه به توانایی و علاقه مندی فرد، امکان ادامه تحصیل وجود داشته باشد. داوطلبان در زمان انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد می بایست تنها یک رشته را انتخاب نمایند. در هنگام انتخاب رشته، مقطع می بایست به میزان پذیرش دانشگاه ها توجه داشت و با توجه به رشته و گرایش و ظرفیت ها، انتخاب خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • روند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ، ادامه تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
تماس با مشاور