لیست رشته های بدون کنکور استان گیلان مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان گیلان مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان گیلان
  • معرفی گرایش رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، مراحل ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان گیلان ، راهنمای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • تفاوت مدرک بدون آزمون و با آزمون آزاد استان گیلان ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد

با توجه به اینکه دستورالعمل های پذیرش بدون کنکور در رشته بدون کنکور استان استان گیلان مدام تغییر می کند، به داوطلبان توصیه می شود که با یک مشاوره خبره و آشنا به مسائل روز پذیرش بدون کنکور استان استان گیلان مشورت نمایند تا از شرایط ثبت نام، زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور استان استان گیلان و بازار کار رشته ی مورد علاقه شان مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.نام دانشگاه
شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
مدیریت بازرگانی
حسابداری
زبان و ادبیات فارسی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم سیاسی
شیمی دارویی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
روانشناسی عمومی
فیزیک-حالت جامد
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
فیزیک-اتمی و مولکولی
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
مشاوره-مشاوره خانواده
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
جغرافیای سیاسی
علوم مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
باکتری شناسی دامپزشکی
زبانشناسی همگانی
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی-کارآفرینی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی
مشاوره-مشاوره توانبخشی
مطالعات منطقه ای-مطالعات خلیج فارس
ریاضی-آنالیز
ریاضی-هندسه و توپولوژی
ریاضی-ریاضیات مالی
زیست شناسی-میکروبیولوژی
زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی
آموزش فیزیک
مدیریت کشاورزی-مدیریت کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت مزرعه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
مهندسی کشاورزی-زراعت
مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
ریاضی-جبر
آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)
ایرانشناسی-ایرانشناسی تاریخ
جغرافیای پزشکی
ریاضی-تحقیق در عملیات
زیست شناسی-بیوشیمی-بیوشیمی گیاهی
زیست شناسی-علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری
ژئومورفولوژی-هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
شناخت و اندیشه های امام خمینی(ره)
شیمی-تجزیه
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکتریک
مهندسی کشاورزی-گیاهان زینتی در منظر
آموزش زبان انگلیسی
مهندسی معماری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات انگلیسی
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی تجزیه
شیمی-شیمی معدنی
شیمی-شیمی کاربردی
زیست شناسی دریا-جانوران دریا
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی جانوری-زیست شناسی و سلولی تکوینی
زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک
زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی
فوتونیک
فیزیک-فیزیک نجومی
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه ی میدان ها
فیزیک-گرایش اتمی و مولکولی
فیزیک-گرایش حالت جامد
فیزیک-گرایش هسته ای
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مهندسی عمران-سازه
مهندسی عمران-راه و ترابری
مهندسی عمران-سواحل و بنادر و سازه های دریایی
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-مخابرات میدان و موج
مهندسی برق-کنترل
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی شیمی-مهندسی شیمی
مهندسی شیمی-محیط زیست
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
مهندسی شیمی-فرآیند های جداسازی
مهندسی شیمی-پدیده های انتقال
مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگ
مهندسی نساجی-الیاف
مهندسی نساجی-ساختار های نانولیفی
مهندسی زراعت
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها
مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه ی گیاه
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-فیزیولوژی دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
علوم و تکنولوژی بذر
روابط بین الملل
زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان
ایران شناسی-ایران شناسی عمومی
ایران شناسی-ایران شناسی تاریخ
ایران شناسی-آداب و رسوم و میراث فرهنگی
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی محض-هندسه توپولوژی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی-ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها ورویداد های ورزشی
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی-مدیریت رویداد های ورزشی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی
علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل
علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل
علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل
علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
آمار-آمار ریاضی
زبان شناسی همگانی
جامعه شناسی
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی شهری
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
علوم انسانی-مشاوره خانواده
علوم انسانی-روانشناسی عمومی
علوم انسانی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
توسعه ی روستایی
بیماری شناسی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
علوم و مهندسی آب-منابع آب
علوم ومهندسی محیط زیست-آلودگی های محیط زیست
علوم و مهندسی محیط زیست-مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
علوم و مهندسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین


شناخت رشته های دانشگاه بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد استان استان گیلان می تواند کمک شایانی به انتخاب رشته داوطلب نماید. همچنین میزان پذیرش دانشگاه ها، یکی از عامل های بسیار مؤثر درقبولی داوطلبین می باشد. در نظر داشته باشیم که داوطلبان متقاضی دانشگاه بدون کنکور در یک کد انتخابی، امکان انتخاب رشته دارند. پس می بایست با استفاده از برنامه ریزی و با توجه به میزان علاقه ی خود، انتخاب رشته مورد نظر خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان گیلان مقطع کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد (بدون کنکور) آزاد استان گیلان
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد استان گیلان ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان گیلان
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان گیلان
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور