لیست رشته های بدون کنکور استان کرمانشاه مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان کرمانشاه مقطع کارشناسی ارشد ، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان کرمانشاه
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • تفاوت مدرک بدون آزمون و با آزمون کارشناسی ارشد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی شیمی-فرآیند های جداسازی
مهندسی برق ، قدرت-سیستم های قدرت
مهندسی برق ، قدرت-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق ، الکترونیک-مدار های مجتمع الکترونیک
مهندسی برق ، الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک


شناخت رشته های دانشگاه بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد استان استان کرمانشاه می تواند کمک شایانی به انتخاب رشته داوطلب نماید. همچنین میزان پذیرش دانشگاه ها، یکی از عامل های بسیار مؤثر درقبولی داوطلبین می باشد. در نظر داشته باشیم که داوطلبان متقاضی دانشگاه بدون کنکور در یک کد انتخابی، امکان انتخاب رشته دارند. پس می بایست با استفاده از برنامه ریزی و با توجه به میزان علاقه ی خود، انتخاب رشته مورد نظر خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان کرمانشاه مقطع کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد (بدون کنکور) آزاد استان کرمانشاه
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد استان کرمانشاه ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان کرمانشاه
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان کرمانشاه
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور