لیست رشته های بدون کنکور استان کردستان مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان کردستان مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان کردستان
  • معرفی گرایش های رشته های بدون کنکور آزاد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور آزاد استان کردستان ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

علاقه مندی به دانشگاه های بدون کنکور استان استان کردستان در سال های گذشته رشد زیادی داشته است. شاید علت این موضوع را بتوان در آزادی عمل در ثبت نام و گذاشتن از سد عبوری به نام کنکور دانست. دانشگاه های بدون کنکور با توجه به مقطع کارشناسی ارشد و رشته های تحصیلی دارای شرایطی برای ثبت نام داوطلبان می باشند که برای آگاهی از این شرایط می توانید از مشاوران متخصص کنکور مرکز مشاوره بخواهید. همچنین زمان ثبت نام بدون کنکور استان استان کردستان در دانشگاه های مختلف متفاوت بوده و به صورت مستقیم از طریق سایت دانشگاه ها اعلام می گردد.نام دانشگاه
آموزش زبان انگلیسی
آبخیزداری
حسابداری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
شیمی دارویی
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال
بیوتکنولوژی کشاورزی
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
برنامه ریزی شهری
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
طراحی شهری
علوم دامی-تغذیه طیور
بیوشیمی
روانشناسی بالینی
برنامه ریزی درسی
رفتار حرکتی-رشد حرکتی
پژوهش علوم اجتماعی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
تاریخ-تاریخ ایران باستان
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
روانشناسی ورزشی
علوم تربیتی-آموزش و پرورش پیش دبستانی
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی-کارآفرینی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی
زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی
علوم و فناوری نانو-نانوشیمی
نانوفیزیک
فتونیک
مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی مکاترونیک-اتوماتیک و کنترل تولید
مهندسی مکاترونیک-طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیکی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-علوم مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
پژوهش علوم احتماعی
ریاضی-جبر
ریاضی-هندسه(توپولوژی)
علوم جانوری-زیست شناسی سلولی و تکوینی
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
مهندسی برق-مدار های مجتمع
مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان،ماشین و کامپیوتر
میکروبیولوژی
آبیاری و زهکشی
اصلاح نباتات
زیست فناوری میکروبی
شیمی-شیمی فناوری اسانس
علوم و مهنذسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
علوم و مهنذسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
علوم و مهنذسی صنایع غذایی-علوم مواد غذایی
علوم و مهنذسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
مهندسی منابع آب
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی عمران-سازه
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-کنترل
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی برق-مدار های مجتمع الکترونیک
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب
مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور
مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدن
مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی شیمی-ترموسینتیک و کاتالیست
مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی
مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-فیزیولوژی دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
مهندسی علوم باغبانی-درختان میوه
مهندسی علوم باغبانی-گیاهان دارویی
مهندسی علوم باغبانی-سبزی ها
مهندسی علوم باغبانی-گیاهان زینتی
مهندسی زراعت-
کشاورزی اکولوژیک-
ژنتیک و به نژادی گیاهی-
حشره شناسی کشاورزی-
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار-نوآوری و کار آفرینی کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار-ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی کشاورزی-
بیماری شناسی گیاهی-
مهندسی معماری-
طراحی شهری-
برنامه ریزی شهری-
علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل
علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل
علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی محیط زیست-مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
علوم و مهندسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین
ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مهندسی مرتعداری-
مهندسی آبخیزداری-
مخابرات محیطی-
علوم و مهندسی محیط زیست-آلودگی های محیط زیست
آب و هوا شناسی-آب و هواشناسی کاربردی
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی
مدیریت کسب و کار-استراتژی
مشاوره-مشاوره خانواده
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مشاوره-مشاوره مدرسه
مدیریت آموزشی-
فقه شافعی(فقط برای اهل تسنن)-
علوم شناختی-روان شناسی روان شناختی
روانشناسی بالینی-
حقوق جزا و جرم شناسی-
حسابداری-
جامعه شناسی-
برنامه ریزی درسی-
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی تجزیه
شیمی-شیمی معدنی
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
فیزیک-حالت جامد
شیمی-شیمی پلیمر
فیزیک-فیزیک بنیادی
علوم زمین-زمین شیمی
شیمی-نانو شیمی
ریاضی محض-هندسه (توپولوژی)
آمار-آمار ریتضی
زبان و ادبیات فارسی-نظریه و نقد ادبی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات موثر
زبان و ادبیات عربی-
زبان و ادبیات انگلیسی-
زبان شناسی همگانی-
مدیریت بازرگانی
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
مهندسی برق-قدرت
مهندسی معماری
مدیریت مالی
ریاضی محض
روانشناسی عمومی
مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان
مترجمی زبان فرانسه
مهندسی کشاورزی-مهندسی منابع آب
زیست شناسی-بیوشیمی
زیست شناسی-میکروبیولوژی
مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
مهندسی کشاورزی-زراعت
مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مهندسی مکاترونیک
مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل
مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه
مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول
مدیریت بازرگانی-بازراریابی
مدیریت بازرگانی-مدیریت داخلی
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
زیست فناوری گرایش میکروبی(بیوتکنولوژی)
شیمی-شیمی اسانس
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
مهندسی برق-الکترونیک
مهندسی عمران-مهندسی سازه
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع
مهندسی کشاورزی علوم دامی-تغذیه دام
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد
مهندسی کشاورزی-علوم دامی-فیزیولوژی دام
مهندسی کشاورزی-علوم دامی- تغذیه طیور


یکی از مهم ترین فاکتورهای سرنوشت ساز در زندگی، انتخاب می باشد. به وسیله ی یک انتخاب صحیح می توان از منابع مادی، مالی، انسانی و اطلاعاتی به بهترین نحو استفاده نمود.

انتخاب رشته برای دانشگاه های بدون کنکور از اهمیت بالایی برخوردار بوده به نحوی که داوطلب می بایست با بینش و اطلاعات کامل، نسبت به ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد انتخاب خود را انجام دهد.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان کردستان مقطع کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد (بدون کنکور) آزاد استان کردستان
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد استان کردستان ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان کردستان
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان کردستان
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور