لیست رشته های بدون کنکور استان لرستان مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان لرستان مقطع کارشناسی ارشد ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان لرستان
  • راهنمای اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ارشد ، معرفی گرایش رشته های بدون کنکور آزاد استان لرستان
  • زمان تکمیل ظرفیت رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد ، مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
حسابداری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
زبان و ادبیات فارسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
زبان و ادبیات عربی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی تجزیه
شیمی-شیمی معدنی
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه ی میدان ها
مهندسی عمران-سازه
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی زراعت
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی
مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
علوم دامی-تغذیه دام
ژنتیک و به نژادی گیاهی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل
علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل
آمار-آمار ریاضی
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
بیماری شناسی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی
آب و هواشناسی-آب و هوا شناسی کاربردی
جغرافیا و دفاع مقدس
نهج البلاغه-اصول الدین و معارف علوی
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
تاریخ-تاریخ تشیع
مدیریت آموزشی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
فیزیک-حالت جامد
فیزیک-نانوفیزیک
شیمی-نانوشیمی
علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی
علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین-پترولوژی
توسعه روستایی
مهندسی آبخیزداری
علوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
علوم دامی-فیزیولوژ دام


انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل برای تحصیل:

در دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد می باشد در فرم انتخاب رشته می بایست داوطلبان رشته هایی را انتخاب نمایند که در دانشگاه های بدون کنکور استان خود ارائه شود. چرا که یکی از مزیت های دانشگاه های بدون کنکور، امکان تحصیل در دانشگاه محل سکونت و استان داوطلب می باشد.

داوطلبان باید برنامه ی تحصیلی خود را به نحوی طرح ریزی نمایند که بتوانند در مقطع کارشناسی ارشد در استان استان لرستان پذیرفته شوند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان لرستان مقطع کارشناسی ارشد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان لرستان
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، مشاوره برنامه ریزی دقیق بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استان لرستان ، مشاور شغلی کارشناسی ارشد بدون کنکور آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور