لیست رشته های بدون کنکور استان فارس مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان فارس مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور آزاد استان فارس
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور آزاد استان فارس
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور آزاد ، تفاوت مدرک آزمون و بی آزمون ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

با توجه به اینکه دستورالعمل های پذیرش بدون کنکور در رشته بدون کنکور استان استان فارس مدام تغییر می کند، به داوطلبان توصیه می شود که با یک مشاوره خبره و آشنا به مسائل روز پذیرش بدون کنکور استان استان فارس مشورت نمایند تا از شرایط ثبت نام، زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور استان استان فارس و بازار کار رشته ی مورد علاقه شان مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.نام دانشگاه
نقاشی
الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
نمایش-کارگردانی
مهندسی بهره برداری راه آهن
مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی
ریاضیات و کاربرد ها
مهندسی کشاورزی-آب
آمار و کاربرد ها
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
مهندسی پلیمر-تکنولوژی علوم رنگ
مهندسی متالوژی و مواد-سرامیک
مهندسی متالوژی و مواد-متالوژی صنعتی
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی
مهندسی کشاورزی-علوم خاک
آب و هوا شناسی
علوم ورزشی-علوم انسانی ورزشی
فقه و حقوق اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
موسیقیایی
معماری
مهندسی برق-قدرت
حسابداری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
علوم سیاسی
معماری سیستم های کامپیوتری
اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی عمران-سازه
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-کنترل
مهندسی شیمی-محیط زیست
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم دامی-فیزیولوژی دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی محض
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی
جامعه شناسی
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی
فیزیک-حالت جامد
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
پژوهش هنر
مهندسی برق-مخابرات میدان
مهندسی فناوری اطلاعات-رایانش امن
مهندسی فناوری اطلاعات-فنااوری اطلاعات
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
مهندسی مکانیک-جامدات
مهندسی هوا فضا-آیرودینامیک
مهندسی سیستم های انرژی-انرژی و محیط زیست
مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها
مهندسی هسته ای-راکتور
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند(بدون گرایش)
مهندسی شیمی-شبیه سازی و کنترل فرآیند
مهندسی شیمی-پلیمر
مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز
مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت-بهره برداری
مهندسی مواد-شکل دادن فلزات
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روش ساخت مواد مهندسی
مهندسی مواد-نانو مواد
مهندسی مواد-الکترو سرامیک
مهندسی عمران-محیط زیست
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
نانو-مهندسی شیمی
نانوفناوری-نانو الکترونیک
شهر سازی-برنامه ریزی شهری
شهر سازی-طراحی شهری
حقوق عمومی
حقوق بین الملل
مطالعات منطقه ای خاور میانه و شمال آفریقا
مطالعات منطقه ای-خلیج فارس
مدیریت صنعتی-تولید
مدیریت منابع انسانی
مدیریت mba-مدیریت استراتژی
جمعیت شناسی
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
مطالعات زنان-زن در خانواده
زبان و ادبیات فارسی محض
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات مقاوت
تاریخ-تاریخ اسلام
تاریخ-باستان شناسی
ایران شناسی-فرهنگ مردم و آداب و رسوم میراث فرهنگی
بیوشیمی بالینی
فیزیولوژی
کشاورزی-آبیاری و زهکشی
کشاورزی-سازه های آبی
کشاورزی-هوا شناسی کشاورزی
علوم باغبانی-میوه کاری
علوم باغبانی-گیاهان زینتی
علوم باغبانی-سبزی کاری
علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
علوم خاک-مدیریت و حاصلخیزی زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی و تغذیه گیاه
علوم خاک-مدیریت و حاصلخیزی زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
علوم خاک-مدیریت و منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک
علوم خاک مدیریت و منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
علوم دامی-تغذیه نشخوار کنندگان
علوم دامی-تغذیه طیور
زراعت
علوم صنایع غذایی-علوم مواد غذایی
علوم صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
گیاه پزشکی-حشره شناسی کشاورزی
گیاه پزشکی-بیماری شناسی گیاهی
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت بیابانی
مهندسی منابع طبیعی فرآوری محصولات شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی-اقتصاد و منابع طبیعی و محیط زیست
ترویج و آموزش کشاورزی زیست بوم انسانی کشاورزی
کشاورزی اکولوژیک
علوم باغبانی-درختان میوه
بیوشیمی
علوم سلولی مولکولی
علوم جانوری-سلولی تکوینی جانوری
علوم گیاهی-فیزیولوژی گیاهی
علوم گیاهی-سیستماتیک و اکولوژی
زیست شناسی-بیوسیستماتیک جانوری
زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
فیزیک-اپتیک و لیزر
فیزیک-هسته ای
فیزیک-کیهان شناسی و اختر فیزیک
فیزیک-ذرات بنیادی
آمار-ریاضی
ریاضی محض-هندسه
ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی-زمینه فازی
ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی-آب شناسی
زمین شناسی-تکتونیک
زمین شناسی-زیست محیطی
زمین شناسی-دور سنجی
زمین شناسی-ژئوشیمی
زمین شناسی-مهندسی
روانشناسی بالینی
تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی بالینی
فیزیولوژی تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
تربیت بدنی-رفتار حرکتی رشد حرکات
تربیت بدنی یادگیری و کنترل حرکتی
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش و پروش ابتدایی
برنامه ریزی درسی
علم و اطلاعات و دانش شناسایی-مدیریت اطلاعات
علم و اطلاعات و دانش شناسایی-علم سنجی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی
مترجمی زبان انگلیسی
مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی
زبان و ادبیات فارسی
حقوق
علوم ورزشی-علوم زیستی ورزش
ژئومورفولوژی
فیزیک
زمین شناسی
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
زبان و ادبیات عربی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
علوم اقتصادی-اقتصاد صنعتی
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی
مهندسی فضای سبز
مهندسی شهر سازی
علوم مهندسی-ریاضی مهندسی
نمایش-ادبیات نمایشی


داوطلبان می بایست انتخاب خود را بر اساس علاقه و توانایی های فردی خود انجام دهند، در غیر اینصورت با پذیرش در دانشگاه، مشکلات عدیده ای پیش می آید.

داوطلبان در یک رشته حق انتخاب رشته را دارند که با توجه به افزایش دانشگاه های بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در استان محل سکونت خود به تحصیل بپردازند.

مهم ترین اصل در زمان انتخاب رشته توجه به میزان پذیرش توسط دانشگاه های بدون کنکور می باشد که می تواند یک ضریب اطمینانی برای قبولی ما باشد.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان فارس مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان فارس
  • ثبت نام قطعی اینترنتی بدون کنکور توسط مشاوران مرکز
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور آزاد استان فارس ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان فارس
تماس با مشاور