لیست رشته های بدون کنکور استان خراسان رضوی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان خراسان رضوی مقطع کارشناسی ارشد ، رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • مشاوره شغلی و تحصیلی بدون کنکور آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

دانشگاه های بدون کنکور در کلیه رشته های تحصیل به جزء پزشکی و پیراپزشکی در استان استان خراسان رضوی پذیرش دانشجو دارد. اما شرایط ثبت نام در هر یک از دانشگاه های غیر انتفاعی، پیام نور و آزاد به صورت متفاوت بوده و هم چنین زمان ثبت نام دانشگاه ها فقط از طریق سایت دانشگاه ها در استان استان خراسان رضوی اعلام می گردد. لذا داوطلبان برای آگاهی از مراحل ثبت نام و کلیه ی شرایط آن می توانند از مشاوران متخصص کنکور مرکز راهنمایی بگیرند.نام دانشگاه
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
مهندسی فناوری اطلاعات-رایانش امن
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دیجیتال
مهندسی مکاترونیک
مهندسی فناوری اطلاعات-مخابرات امن
مهندسی کامپیوتر-نرم فزار
مهندسی معماری اسلامی
زبان و ادبیات فارسی-کودک و نوجوان
ایران شناسی-اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی
نهج البلاغه-علوم حدیث – نهج البلاغه
کلام-علوم حدیث – کلام و عقاید
برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون سهمیه استعداد های درخشان
برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون سهمیه استعداد های درخشان از سایر دانشگاه ها
آموزش زبان انگلیسی
آموزش ریاضی
مترجمی زبان انگلیسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
مهندسی معماری
حسابداری
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
علوم سیاسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات انگلیسی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه
ادیان و عرفان
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مترجمی زبان عربی
حسابرسی
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی تجزیه
شیمی-شیمی معدنی
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک
زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی
فیزیک-فیزیک نجومی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی عمران-سازه
مهندسی عمران-راه و ترابری
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-مخابرات میدان و موج
مهندسی برق-کنترل
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
مهندسی شیمی-فرآیند های جداسازی
مهندسی زراعت
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها
مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه ی گیاه
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
روابط بین الملل
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
آمار-آمار ریاضی
زبان شناسی همگانی
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
حشره شناسی کشاورزی
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
علوم و مهندسی آب-منابع آب
علوم و مهندسی محیط زیست-مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
تاریخ-تاریخ تشیع
مدیریت آموزشی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
فیزیک-حالت جامد
علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی
علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین-پترولوژی
مهندسی آبخیزداری
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی هوا فضا-آیرودینامیک
مهندسی شیمی-پلیمر
مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز
مهندسی مواد-شکل دادن فلزات
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی عمران-محیط زیست
بیوشیمی بالینی
فیزیولوژی
علوم دامی-تغذیه نشخوار کنندگان
علوم دامی-تغذیه طیور
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
کشاورزی اکولوژیک
فیزیک-هسته ای
ریاضی کاربردی
روانشناسی بالینی
برنامه ریزی درسی
آب و هوا شناسی-آب و هوا شناسی سینوپتیک
علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی
پژوهش علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات روایی
مدیریت کسب و کار-بازاریابی
فیزیک-اتمی و مولکولی
علوم زمین-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علوم زمین-زمین شناسی مهندسی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مهندسی عمران-مدیریت ساخت
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران-ژیوتکنیک
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگی
مهندسی برق-مدار های مجتمع الکترونیک
مهندسی مواد-استخراج فلزات
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
تحقیقات آموزشی
ژئوفیزیک-زلزله شناسی
مدیریت و کنترل بیابان
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت و تحلیل سامانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
بافت شناسی
آمار-آمار اجتماعی و اقتصادی
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
آب و هوا شناسی-آو هوا شناسی شهری
آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
تاریخ-تاریخ ایران باستان
جغرافیای سیاسی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی
زبان و ادبیات فرانسه
ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مترجمی زبان فرانسه
مدیریت امور شهری
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی
مدرسی معارف اسلامی-مبانی نظری اسلامی
مدرسی معارف اسلامی-آشنایی با منابع اسلامی
انگل شناسی دامپزشکی
باکتری شناسی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
ریاضی محض-هندسه(توپولوژی)
زیست فناوری-میکروبی
زیست شناسی جانوری-زیست شناسی سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی
شیمی-شیمی پلیمر
علوم شناختی-روانشناسی روانشناختی
علوم زمین-زمین ساخت
فیزیک-فیزیک بنیادی
حسابداری مدیریت
مدیریت صنعتی-تحقق در عملیات
-مدیریت اطلاعات
مشاوره
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رفتار حرکتی-مشاوره خانواده
رفتار حرکتی-حرکات اصلاحی
فیزیولوژی ورزشی-رشد حرکتی
فیزیولوژی ورزشی-یادگیری و کنترل حرکتی
مدیریت ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
اقتصاد کشاورزی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
بیماری شناسی گیاهی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
علوم مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
علوم مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
علوم مهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
علوم مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند
مهندسی مرتعداری
مهندسی شیمی-صنایع غذایی
مهندسی شیمی-نانو فناوری
مهندسی شیمی-مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب
مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور
مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی


انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل برای تحصیل:

در دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد می باشد در فرم انتخاب رشته می بایست داوطلبان رشته هایی را انتخاب نمایند که در دانشگاه های بدون کنکور استان خود ارائه شود. چرا که یکی از مزیت های دانشگاه های بدون کنکور، امکان تحصیل در دانشگاه محل سکونت و استان داوطلب می باشد.

داوطلبان باید برنامه ی تحصیلی خود را به نحوی طرح ریزی نمایند که بتوانند در مقطع کارشناسی ارشد در استان استان خراسان رضوی پذیرفته شوند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان خراسان رضوی مقطع کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد (بدون کنکور) آزاد استان خراسان رضوی
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد استان خراسان رضوی ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان خراسان رضوی
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان خراسان رضوی
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور