لیست رشته های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان تهران
  • معرفی گرایش رشته های بدون کنکور آزاد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور آزاد استان تهران ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
شیمی دارویی
پرستاری داخلی-جراحی
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری کودکان
روان پرستاری
سم شناسی
علوم بهداشتی در تغذیه
آموزش بهداشت
نظارت بر امور دارویی
بیوشیمی بالینی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
انکل شناسی دامپزشکی
بافت شناسی دامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکی
پیشگیری بیماری های دامی
بهداشت آبزیان
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
باستان شناسی
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
زبان و ادبیات عربی
علوم اجتماعی-مردم شناسی
فلسفه و حکمت اسلامی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
بانکداری اسلامی
فلسفه
الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
علوم ارتباطات اجتماعی
مترجمی زبان عربی
علوم حدیث
اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان
مدیریت ورزشی-مدیریت رویداد های ورزشی
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
روانشناسی بالینی
برنامه ریزی درسی
رفتار حرکتی-رشد حرکتی
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامی
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
تحقیقات آموزشی
مشاوره-مشاوره خانواده
برنامه ریزی آمایش سرزمین
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
علوم اجتماعی-مطالعات فرهنگی
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
مطالعات منطقه ای
رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی
تاریخ-تاریخ ایران باستان
جغرافیای سیاسی
فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی
مشاوره-مشاوره مدرسه
زبانشناسی همگانی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات شهری و روستایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-هواشناسی ماهواره ای
شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)
الهیات و معارف-علوم و قرآن و حدیث
نهج البلاغه-اصول دین و معارف علوی
علوم حدیث-نهج البلاغه
علوم ارتباطات اجتماعی-روابط عمومی
مطالعات فرهنگی و رسانه
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
فرهنگ و زبان های باستانی
الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
عرفان اسلامی
تصوف و عرفان اسلامی
امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی
امور فرهنگی-برنامه ریزی امور فرهنگی
ایرانشناسی-ایرانشناسی عمومی
ایرانشناسی-ایرانشناسی-تاریخ
ایرانشناسی-ایرانشناسی-فرهنگ مردم،آداب و رسوم و کیراث فرهنگی
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمون اسلامی
تاریخ-تاریخ عمومی جهان
تاریخ-مطالعات خلیج فارس
تاریخ-مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
تاریخ-اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
تاریخ تشیع
آموزش زبان روسی
فلسفه علم
تاریخ علم-ریاضی در جهان اسلام
تاریخ علم-نجوم در جهان اسلام
تاریخ علم-فیزیک و فناوری در جهان اسلام
تاریخ علم-طب و داروسازی در جهان اسلام
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
رفتار حرکتی
آسیب شناسی ورزشیو حرکات اصلاحی
فیزیولوژی ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه های ورزشی
روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی ورزشیو حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی
آسیب شناسی ورزشیو حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژ ورزشی کاربردی
طبیعت گردی(اکوسیستم)
ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در لرنامه ربزی محیطی
آب و هوا شناسی-اقلیم شناسی
ژئومورفولوژی-برنامه ریزی محیطی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگردی-برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
جغرافیا و برنامه ریزی گردشکری-برنامه ریزی فضایی مجتمع های گرشگری
مخاطرات محیطی
فقه و حقوق اقتصادی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق ثبت اسناد و مدارک
معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده
فقه و حقوق جزا
حقوق مالی – اقتصادی
حقوق اقتصادی
کودکان استثنایی(عقب ماندگی ذهنی)
روانشناسی شخصیت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا
آموزش زبان آلمانی
زبان و ادبیات آلمانی
کمترجمی زبان انگلیسی
آموزش زبان فرانسه
زبان و ادبیات فرانسه-ادبی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان
مطالعات زنان-زن و خانواده
مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام
علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی ورزشی
اقتصاد و تجارت الکترونیک
توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
اقتصاد انرژی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
زیست اخلاق اجتماعی
تکنولوژی آموزشی
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی
آموزش بزرگسالان
علوم تربیتی-آموزش و پرورش ابتدایی
علوم تربیتی-آموزش و پرورش پیش دبستانی
علوم تربیتی-آموزش و پرورش تطبیقی
اندیشه سیاسی در اسلام
علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دیجیتال
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
محیط زیست-مدیریت محیط زیست
محیط زیست-برنامه ریزی محیط زیست
محیط زیست-آموزش محیط زیست
حقوق محیط زیست
مدرسی الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی-تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی-اخلاق و تربیت اسلامی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی-اخلاق اسلامی
مدیریت اجرایی
مدیریت شهری
مدیریت ام بی ای-مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی-کارآفرینی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی
مدیریت دولتی-طراحی سازمان های دولتی
مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد
مدیریت صنعتی-کسب و کار الکترونیکی
مدیریت تکنولوژی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید
مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی
مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک
مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش
مدیریت بحران
مشاوره و راهنمایی
مشاوره-مشاوره شغلی
مشاوره-مشاوره توانبخشی
مطالعات منطقه ای-مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
مطالعات منطقه ای-مطالعات آمریکای شمالی
مطالعات منطقه ای-مطالعات خلیج فارس
مطالعات منطقه ای-مطالعات ایران
مطالعات منطقه ای-مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
مدیریت ثبت اسناد و مدارک
مدیریت محیط زیست(اچ اس ای)
آموزش و بهسازی منابع انسانی
باستان شناسی-باستان شناسی پیش از تاریخ
باستان شناسی-باستان شناسی دوران تاریخی
باستان شناسی-باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی و سرزمین های دیگر
آموزش ریاضی
علوم کامپیوتر
شیمی-شیمی معدنی
شیمی-شیمی کاربردی
فیزیک-فیزیک نجومی
فیزیک-هسته ای
ژئوفیزیک-لرزه شناسی
ژئوفیزیک-زلزله شناسی
زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
زیست شناسی دریا-گیاهان دریا
محیط زیست دریا
شیمی-شیمی پلیمر
فیزیک-فیزیک بنیادی
آمار بیمه
آمار ریاضی
آمار اجتماعی اقتصادی
علوم کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری
علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند
علوم کامپیوتر-نظریه محاسبه
ژئوفیزیک-گرانی سنجی
ژئوفیزیک-مغناطیس سنجی
ژئوفیزیک-الکتریکی
زیاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
ریاضی جبر-جبر
ریاضی-آنالیز
ریاضی-هندسه و توپولوژی
ریاضی کاربردی-ریاضی فیزیک
ریاضی-ریاضیات مالی
محاسبات نرم-ساختار های جبری منطقی
زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی-پترولوژی
زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی زیست محیطی
سنجش از راه دور زمین شناختی
زمین ساخت-تکتونیک
زمین شناسی نفت
آب زمین شناسی
ژنتیک
زیست شناسی-بیوشیمی
زیست شناسی-میکروبیولوژی
زیست شناسی-بیوفیزیک
زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی
زیست شناسی(علوم جانوری)-فیزیولوژی جانوری
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی
زیست شناسی(بیوشیمی)-بیوشیمی زیست فناوری دریا
زیست شناسی(علوم جانوری)-بیوسیستماتیک جانوری
زیست شناسی(علوم جانوری)-زیست شناسی سلولی و تکوینی
زیست شناسی-بافت شناسی و جنین شناسی
آموزش زیست شناسی
زیست شناسی(بیوشیمی)-بیوشیمی گیاهی
علوم گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی دریا-آلودگی دریا
شیمی-فیزیک
فیتوشیمی
شیمی-شیمی و فناوری اسانس
علوم و فناوری نانو-نانوشیمی
آموزش شیمی
علوم زیستی دریا-هیدروگرافی
اقیانوس شناسی شیمیایی-شیمی دریا
نانوفیزیک
آموزش فیزیک
فتونیک
ارتباط تصویری
مهندسی نفت
مهندسی خودرو
مهندسی پلیمر-رنگ
مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-مخابرات میدان و موج
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی شیمی-محیط زیست
مهندسی شیمی-پدیده های انتقال
مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگ
مهندسی شیمی-پلیمر
مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز
مهندسی مواد-شکل دادن فلزات
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی مواد-استخراج فلزات
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
مهندسی شیمی-صنایع غذایی
مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
مهندسی هسته ای-مهندسی راکتور
دریانوردی-حمل و نقل دریایی
مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژی پلیمر
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی سیتم های انرژی-انرژی و محیط زیست
مهندسی برق-شبکه های مخابراتی
مهندسی برق-مخابرات امن و رمز نگاری
مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانو الکتریک
مهندسی برق-مخابرات نوری
مهندسی شیمی-ترموستنتیک و کاتالیست
مهندسی شیمی-بیوتنولوژی
مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی
مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی
مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی
مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی صنایع-مهندسی صنایع
مهندسی صنایع-مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت در سوانح طبیعی(سیل و زلزله)
مهندسی عمران-مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی عمران-مهندسی راه و ترابری
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی و تولید نرم افزار
مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی مخابرات امن
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی محیط زیست-هوا
مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگ
مهندسی معدن-مهندسی اکتشاف معدن
مهندسی معدن-مهندسی استخراج معدن
مهندسی معدن-مهندسی فرآوری مواد معدنی
مهندسی مکاترونیک-اتوماتیک و کنترل تولید
مهندسی مکاترونیک-طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیکی
مهندسی مکاترونیک-ارتباط جنبی انسان-ماشین-کامپیوتر
مهندسی مواد-جوشکاری
مهندسی مواد-مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد-ریخته گیری
نانوفناوری-نانو مواد
مهندسی مدیریت صنایع نساجی
مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
مهندسی نساجی رشته ساختارهای نانولیفی
مهندسی نساجی-مهندسی تکنولوژی نساجی
پژوهشی مهندسی نفت-پالایش
مهندسی نفت (بهره برداری)
مهندسی نفت (حفاری)
مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)
مهندسی نفت-اکتشافات
مهندسی عمران-سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مهندسی عمران-سنجش از راه دور
مهندسی عمران-ژئودزی
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی هسته ای-مهندسی چرخه سوخت
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
مهندسی پزشکی-توانبخشی
مهندسی شیمی-ایمنی،بهداشت و محیط زیست اچ اس ای
مهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی فرآوری و انتقال گاز
مهندسی معماری کشتی-سازه کشتی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
مهندسی ورزشی
مهندسی معماری
نقاشی
طراحی صنعتی
طراحی پارچه و لباس
ادبیات نمایشی
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی شهری
طراحی شهری
پژوهش هنر
فلسفه هنر
تاریخ هنر ایران باستان
تاریخ هنر ایران اسلامی
تاریخ هنر جهان اسلام
طراحی و فضاهای آموزشی
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
مهماری داخلی
بازسازی پس از سانحه
معماری منظر
مهندسی معماری منظر
کارگردانی نمایش
نوازندگی ساز جهانی
انرژی و معماری
مدیریت پروژه و ساخت
فناوری معماری
فناوری معماری-معماری یجیتال
فناوری معماری-معماری بیونیک
تصویرسازی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی
مطالعات خانواده
علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت بیمه
مدیریت امور بانکی
مدیریت فرهنگی و هنری
علوم ورزشی-علوم زیستی ورزش
علوم ورزشی-علوم انسانی ورزش
طراحی لباس
فیزیک
مهندسی معدن
ریاضیات و کاربردها
مهندسی نساجی-مهندسی شیمی نساجی
حسابداری-حسابرسی
حسابداری-حسابداری مالیاتی
حسابداری-حسابداری دولتی
آموزش زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
حسابداری
مدیریت مالی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
علوم سیاسی
زبان و ادبیات انگلیسی
علوم قرآن و حدیث
حسابرسی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
شیمی-شیمی فیزیک
مهندسی برق-کنترل
روابط بین الملل
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
آمار-آمار ریاضی
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
حقوق خصوصی
تاریخ-تاریخ تشیع
مدیریت آموزشی
علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی
علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی
مهندسی عمران-محیط زیست
حقوق بین الملل
تاریخ-تاریخ اسلام
ژئومورفولوژی-هیدروژیومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مدیریت مخاطرات محیطی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
جغرافیای سیاسی-گرایش مطالعات ایران
آب و هوا شناسی-آب و هوا شناسی سینوپتیک
علوم جغرافیایی-مخاطرات محیطی
علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی-بانکداری اسلامی
بیومکانیک ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی
رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی
تاریخ-تاریخ انقلاب اسلامی
فلسفه دین
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات روایی
کار آفرینی-کسب و کار الکترونیکی
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی
مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت منابع انسانی-عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
مدیریت کسب و کار-مالی
مدیریت کسب و کار-بازاریابی
مدیریت کسب و کار-استراتژی
مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی
فیزیک-اتمی و مولکولی
علوم زمین-زمین شناسی نفت
علوم زمین-زمین شناسی مهندسی
علوم تصمیم و مهندسی دانش
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی صنایع-سیستم های مالی
مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مهندسی صنایع-لجستسک و زنجیره تامین
مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
مهندسی عمران-مدیریت ساخت
قرآن-علوم قرآن و حدیث
قرآن-علوم قرآنی – مستشرقان
قرآن-علوم قرآنی – گرایش ادبی
نهج البلاغه-نهج البلاغه – اجتماعی ، سیاسی و حقوق عمومی
نهج البلاغه-نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی
کلام-علوم حدیث – کلام و عقاید
فقه و حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی
مهندسی هوا فضا-آیرودینامیک
مهندسی هوا فضا-سازه های دریایی
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگی
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی
مهندسی فناوری ماهواره
مهندسی سیستم های میکرو نانو الکترومکانیک
زبانشناسی رایانشی
مهندسی فناوری اطلاعات-سامانه های شبکه ای
مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های چند رسانه ای
مهندسی پزشکی-بیو مواد(بیومتریال)
مهندسی پزشکی-مهندسی بافت
مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
مهندسی شیمی-زیست پزشکی
زیست فناوری-صنعت و محیط زیست
ریز زیست فناوری ( نانو بیوتکنولوژی)
مهندسی سیستم های انرژی-سیستم های انرژی
مهندسی سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
اکوهیدرولوژی
مکاترونیک
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
مهندسی محیط زیست-سواحل
مهندسی محیط زیست-منابع آب
مهندسی محیط زیست-آلودگی خاک
علوم محیط زیست
مطالعات آمریکای شمالی
مطالعات آمریکای لاتین
مطالعات فرانسه
مطالعات بریتانیا
مطالعات کشور های آلمانی زبان
مطالعات روسیه
مطالعات شبه قاره هند
مطالعات جهان (بین الملل)-مطالعات ژاپن
مطالعات جهان (بین الملل)-مطالعات عراق
مطالعات جهان (بین الملل)-مطالعات مصر
مطالعات جهان (بین الملل)-مطالعات فلسطین
مطالعات جهان (بین الملل)-مطالعات جنوب آفریقا
کار آفرینی-کسب و کار جدید
کار آفرینی-گردشگری
کار آفرینی-سازمانی
کار آفرینی-فناوری
کار آفرینی-بین الملل
کار آفرینی-توسعه
هواشناسی
ژئوفیزیک
اقیانوس شناسی فیزیکی
فیزیک دریا
بیوشیمی
بیو فیزیک
مدرس معارف اسلامی-مبانی نظری اسلامی
مدرس معارف اسلامی-انقلاب اسلامی
مدرس معارف اسلامی-تاریخ تمدن ملل اسلامی
مدرس معارف اسلامی-اخلاق اسلامی
مدرس معارف اسلامی-آشنایی با منابع اسلامی
مهندسی پزشکی
مهندسی مالی
مدیریت کسب و کار-بازاریابی و استراتژی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
فقه و حقوق خصوصی
حقوق خانواده
حقوق شرکت های تجاری
حقوق اسناد و قرار داد های تجاری
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق سر دفتری اسناد رسمی
حقوق حمل و نقل تجاری
حقوق دادرسی اداری
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
مدیریت اصلاح و کیفر های غذایی
مدیریت نظارت و بازرسی
مدیریت دادگستری
هنر اسلامی-نگارگری
نقاشی-
مهندسی معماری منظر-
مهندسی معماری-فنی
مدیریت پروژه و ساخت-
کارگردانی نمایش-
طراحی شهری-
سینما-
تصویر متحرک-
پژوهش هنر-
برنامه ریزی منطقه ای-
برنامه ریزی شهری-
بازیگری-
ارتباط تصویری-
ادبیات نمایشی-
مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی معدن-استخراج مواد معدنی
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
نانو فناوری-نانو مواد
مهندسی مواد-سرامیک
مهندسی معدن-تونل و فضاهای زیر زمینی
مهندسی معدن-معدن و محیط زیست
مهندسی معدن-اقتصاد و مدیریت معدنی
نانو زیست فناوری-
مهندسی پزشکی-بیومتریال
علوم گیاهی-فیزیولوژی
علوم گیاهی-زیست شناسی سلولی و تکوینی
ژنتیک-
بیوفیزیک-
بیوشیمی-
بیوانفورماتیک-
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
مهندسی مکاترونیک-
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
مهندسی شیمی-فرآیند های جداسازی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی-ترموسینتیک و کاتالیست
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
مهندسی پلیمر-فرآورش
مهندسی انرژی-
زیست شناسی دریا-جانوران دریا
علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل
علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل
علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین
مهندسی منابع طبیعی-مرتع داری
مهندسی منابع طبیعی-آبخیز داری
مهندسی منابع طبیعی-آلودگی های محیط زیست
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
اقیانوس شناسی فیزیکی-دینامیک اقیانوسی
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
علوم و مهندسی آب-منابع آب
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
مهندسی کشاورزی ، علوم دامی-اصلاح نژاد دام
مهندسی کشاورزی ، علوم دامی-تغذیه دام
مهندسی کشاورزی ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز-
مهندسی کشاورزی ، زراعت-
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
علوم طیور-فیزیولوژی طیور
ژنتیک و به نژادی گیاهی-
حشره شناسی کشاورزی-
توسعه روستایی-
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار-ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی کشاورزی-
بیماری شناسی گیاهی-
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی برق ، قدرت-سیستم های قدرت
مهندسی برق ، قدرت-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق ، الکترونیک-مدار های مجتمع الکترونیک
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
مهندسی برق ،الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق ، مخابرات-مخابرات سیستم
مهندسی برق ، مخابرات-مخابرات میدان و موج
مهندسی برق ، کنترل-اتوماسیون صنعتی
مهندسی برق ، کنترل-سیستم های کنترل
مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های تکنولوژی اطلاعات
مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
مهندسی صنایع-سیستم های کلان
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مهندسی عمران-سازه
مهندسی عمران-راه و ترابری
مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران-مهندسی زلزله
مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران-حمل و نقل
مهندسی عمران-مهندسی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
مترجمی زبان فرانسه-
فلسفه و کلام اسلامی-
فلسفه-
فلسفه-منطق
علوم قرآن و حدیث-
علوم سیاسی-
علوم اجتماعی-جامعه شناسی
ژئومورفولوژی-برنامه ریز یمحیطی
زبانشناسی همگانی-
زبان و ادبیات فارسی-
زبان و ادبیات فارسی-نظریه و نقد ادبی
زبان و ادبیات فارسی-نگارش و ویرایش
روانشناسی بالینی-
روابط بین الملل-
جغرافیای سیاسی-فضای شهری
جغرافیای سیاسی-مطالعات ایران
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستایی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آمایش سرزمین-
باستان شناسی-پیش از تاریخ
باستان شناسی-تمدن فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر
آموزش زبان فرانسه-
آموزش زبان عربی-
آموزش زبان روسی-
آموزش زبان انگلیسی-
آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)-مخاطرات آب و هوایی
ادبیات عربی-
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
حسابداری-
اقتصاد انرژی-
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی تجزیه
فیزیک-حالت جامد
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
علوم زمین-زمین ساخت
ریاضی محض-هندسه
علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
ریاضی کاربردی-
حقوق مالکیت فکری-
حقوق عمومی-
حقوق خصوصی-
حقوق جزا و جرم شناسی-
حقوق بین الملل-


یکی از مهم ترین فاکتورهای سرنوشت ساز در زندگی، انتخاب می باشد. به وسیله ی یک انتخاب صحیح می توان از منابع مادی، مالی، انسانی و اطلاعاتی به بهترین نحو استفاده نمود.

انتخاب رشته برای دانشگاه های بدون کنکور از اهمیت بالایی برخوردار بوده به نحوی که داوطلب می بایست با بینش و اطلاعات کامل، نسبت به ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد انتخاب خود را انجام دهد.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان تهران
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، مشاوره برنامه ریزی دقیق بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استان تهران ، مشاور شغلی کارشناسی ارشد بدون کنکور آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور