لیست رشته های بدون کنکور استان تهران (اسلامشهر) مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان تهران (اسلامشهر) مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان تهران (اسلامشهر)
  • معرفی گرایش های رشته های بدون کنکور آزاد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور آزاد استان تهران (اسلامشهر) ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
مهندسی فضای سبز
مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-فیزیولوژی دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
علوم دامی-تغذیه طیور
مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان
محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین
محیط زیست-آلودگی های محیط زیست
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند
مهندسی منابع طبیعی-مهندسی جنگل
مهندسی کشاورزی-مهندسی منابع آب
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
توسعه روستایی-توسعه اقتصادی
توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت کشاورزی
مدیریت کشاورزی-مدیریت مزرعه
توسعه روستایی-توسعه اجتماعی
توسعه روستایی-مدیریت توسعه
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی-بوم شناسی و آبزیان شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
مهندسی منابع طبیعی-صنایع خمیر و کاغذ
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب
مهندسی منابع طبیعی-حفاظت و اصلاح چوب
مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان-محیط زیست و منابع طبیعی
مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی
مهندسی منابع طبیعی-بیشه زراعی
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت منابع بیابانی-آبیاری
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی-مرتع و آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی خاکشناسی
مهندسی کشاورزی-علوم و تکنولوژی بذر
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری و پس از برداشت محصولات باغبانی
علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
مهندسی کشاورزی-زراعت
مهندسی کشاورزی-کشاورزی اکولوژیک(اگرواکولوژی)
مهندسی کشاورزی(مهندسی فضای سبز)-گیاهان زینتی در منظر
مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم دامی-مدیریت دامپروری
علوم دامی-پرورش زنبور عسل
مهندسی کشاورزی-پرورش و مدیریت تولید طیور
علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-علوم مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک
مدیریت منابع خاک-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
هواشناسی کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت تحلیل سامانه ها
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی بیومکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی


داوطلبان می بایست انتخاب خود را بر اساس علاقه و توانایی های فردی خود انجام دهند، در غیر اینصورت با پذیرش در دانشگاه، مشکلات عدیده ای پیش می آید.

داوطلبان در یک رشته حق انتخاب رشته را دارند که با توجه به افزایش دانشگاه های بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در استان محل سکونت خود به تحصیل بپردازند.

مهم ترین اصل در زمان انتخاب رشته توجه به میزان پذیرش توسط دانشگاه های بدون کنکور می باشد که می تواند یک ضریب اطمینانی برای قبولی ما باشد.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان تهران (اسلامشهر) مقطع کارشناسی ارشد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان تهران (اسلامشهر)
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، مشاوره برنامه ریزی دقیق بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استان تهران (اسلامشهر) ، مشاور شغلی کارشناسی ارشد بدون کنکور آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور