لیست رشته های بدون کنکور استان آذربایجان شرقی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور استان آذربایجان شرقی مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان آذربایجان شرقی
  • معرفی گرایش های رشته های بدون کنکور آزاد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور آزاد استان آذربایجان شرقی ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
معماری
طراحی صنعتی
معماری اسلامی
طراحی شهری
فناوری معماری – دیجیتال
باستان سنجی
پژوهش هنر
فرش-طراحی
فرش – مواد اولیه و رنگرزی
فرش – مدیریت
هنر های رایانه ای -تولید بازی های رایانه ای
هنر های رایانه ای – طراحی شبیه ساز هوشمند
هنر اسلامی
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-بهینه سازی
ریاضی کاربردی
ریاضی محض-هندسه(توپولوژی)
آمار ریاضی
علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند
علوم کامپیوتر-سیستم های کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق-مخابرات سیستم
مهندسی برق-مخابرات میدان و موج
مهندسی برق-کنترل
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی برق-مدار های مجتمع الکترونیک
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی
مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی برق-مخابرات نوری
مهندسی مکاترونیک
شیمی-شیمی فیزیک
شیمی-شیمی آلی
شیمی-شیمی کاربردی
مهندسی شیمی-محیط زیست
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
شیمی-نانوشیمی
مهندسی شیمی-پلیمر
شیمی-معدنی
مهندسی پلیمر-علوم پایه
شیمی-فتوشیمی
شیمی-شیمی تجزیه
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی آمایش سرزمین
طبیعت گردی
سنجش از دور-مدیریت مخاطرات محیطی
ژنومورفولوژی-هیدروژیومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
آب و هواشناسی-آب و هوا شناسی شهری
ژنومورفووژی-برنامه ریزی محیطی
سنجش از دور-مطالعات شهری و روستایی
سنجش از دور-مطالعات آب و خاک
آب و هواشناسی-محخاطرات آب و هوایی
آب و هواشناسی-آب و هواشناسی کاربردی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوفیزیک
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی
علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین-پترولوژی
علوم زمین-زمین شناسی مهندسی
علوم زمین-زمین ساخت(تکنونیک)
زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی
علوم زمین-زمین شیمی
زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی و سلولی تکوینی
علوم زمین-آب شناسی
مهندسی فضای سبز
مهندسی زراعت
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها
مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی ارضی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه ی گیاه
علوم دامی-تغذیه دام
علوم دامی-اصلاح نژاد دام
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
بیماری شناسی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
توسعه روستایی
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت
علوم دامی-فیزیولوژ دام
علوم دامی-تغذیه طیور
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار-ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
علوم دامی-مدیریت دامپروری
علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
علوم زیستی و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست و فناوری مواد غذایی
مهندسی مکانیزلسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند
مدیریت کشاورزی
علوم و مهنسی آب-منابع آب
مهندسی عمران-سازه
مهندسی عمران-سواحل و بنادر و سازه های دریایی
مهندسی عمران-محیط زیست
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب
مهندسی نقشه برداری-ژئودژی
مهندسی عمران ژئوتکنیک
مهندسی نقشه برداری-سنجش از راه دور
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی-مدیریت رویداد های ورزشی
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
رفتار حرکتی-رشد حرکتی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی بالینی
برنامه ریزی درسی
علم سنجی
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
آموزش و بهسازی منابع انسانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم سیاسی
جامعه شناسی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
تاریخ-تاریخ تشیع
حقوق عمومی
پژوهش علوم اجتماعی
حقوق دادرسی اداری
تاریخ-تاریخ عمومی جهان
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
مدیریت کسب و کار-مالی
مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
مدیریت بازرگانی-کار آفرینی
مدیریت کسب و کار-استراتژیک
مدیریت کسب و کار-سیستم های ل=اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
علوم اقتصادی-بانکداری
علوم اقتصادی-اقتصاد و تجارت الکترونیک
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات انگلیسی
فلسفه
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
فلسفه دین
زبان و ادبیات فرانسه
آموزش زبان فرانسه
فلسفه هنر
زبان های باستانی ایران
فلسفه-فلسفه تطبیقی
بیوشیمی بالینی
بافت شناسی
انگل شناسی دامپزشکی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
مهندسی مواد-سرامیک
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
مهندسی مکانیک-ساخت وتولید
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو
فیزیک-فیزیک نجومی
فیزیک-حالت جامد
فیزیک-نانو فیزیک
فیزیک-اتمی و مولکولی
فیزیک-فیزیک هسته ای
فیزیک-فیزیک بنیادی
فیزیک-فیزیک پلاسما
فوتونیک-الکترونیک
فوتونیک-فیزیک
فوتونیک-مخابرات
فلسفه و کلام اسلامی
اندیشه سیاسی در اسلام
کلام اسلامی


انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل برای تحصیل:

در دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد می باشد در فرم انتخاب رشته می بایست داوطلبان رشته هایی را انتخاب نمایند که در دانشگاه های بدون کنکور استان خود ارائه شود. چرا که یکی از مزیت های دانشگاه های بدون کنکور، امکان تحصیل در دانشگاه محل سکونت و استان داوطلب می باشد.

داوطلبان باید برنامه ی تحصیلی خود را به نحوی طرح ریزی نمایند که بتوانند در مقطع کارشناسی ارشد در استان استان آذربایجان شرقی پذیرفته شوند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور استان آذربایجان شرقی مقطع کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد (بدون کنکور) آزاد استان آذربایجان شرقی
  • نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد استان آذربایجان شرقی ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان آذربایجان شرقی
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد ، ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور آزاد استان آذربایجان شرقی
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور