لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی مهندسی خودرو مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی مهندسی خودرو مقطع کارشناسی پیوسته ، شرایط ثبت نام مقطع مهندسی خودرو پیام نور
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته پیام نور ، ثبت نام تکمیل ظرفیت
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور، تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور پیام نور
  • مقایسه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته مهندسی خودرو ، مشاوره تلفنی کارشناسی پیوسته مهندسی خودرو

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی خودرو توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مهندسی خودرو مقطع کارشناسی پیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی مهندسی خودرو مقطع کارشناسی پیوسته ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته مهندسی خودرو
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مهندسی خودرو ، انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور پیام نور ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور مهندسی خودرو
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی خودرو پیام نور
تماس با مشاور