لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی طراحی پارچه مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی طراحی پارچه مقطع کارشناسی پیوسته ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته طراحی پارچه پیام نور
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته پیام نور ، زمان اعلام نتایج بدون کنکور طراحی پارچه کارشناسی پیوسته
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی پیوسته پیام نور ، ادامه تحصیل کارشناسی پیوسته طراحی پارچه
  • مشاوره شغلی و تحصیلی طراحی پارچه کارشناسی پیوسته ، هزینه های تحصیل بدون کنکور پیام نور

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان
دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته رشته طراحی پارچه توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته طراحی پارچه مقطع کارشناسی پیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های پیام نور رشته ی طراحی پارچه مقطع کارشناسی پیوسته ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته طراحی پارچه
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت طراحی پارچه ، انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور پیام نور ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور طراحی پارچه
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور طراحی پارچه پیام نور
تماس با مشاور