لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی مقطع کاردانی حرفه ای

  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی حرفه ای کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی ، زمان تکمیل ظرفیت کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی ، راهنمای اعلام نتایج + مقطع + نوع دانشگاه
  • نحوه ثبت نام کاردانی حرفه ای علمی کاربردی ، ادامه تحصیل کاردانی حرفه ای کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی علمی کاربردی
  • سامانه مشاوره تلفنی انتخاب رشته مقطع علمی کاربردی

هر ساله دانشگاه های مختلفی بدون کنکور پذیرای داوطلبان زیادی می باشند هر چند که در سال های گذشته، رشته های ارائه شده در این دانشگاه ها معدود بوده است، اما در سال گذشته، تعداد رشته های ارائه دهنده دانشگا های بدون کنکور افزایش پیدا کرده است. این دانشگاه ها در دو ترم بهمن و مهر در مقاطع مختلف تحصلیی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. داوطلبان می بایست از شرایط ثبت نام رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی مقطع کاردانی حرفه ای آگاهی کامل را بدست آورند و پس از طی مراحل ثبت نام در رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی به ادامه تحصیل بپردازند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی انتخاب
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آسانسور سازی دماوند
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیرو محرکه
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت زاگرس پوش بروجرد


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی مقطع کاردانی حرفه ای به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی مقطع کاردانی حرفه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • ظرفیت پذیرش کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی کاردانی حرفه ای ، روند ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی ، راهنمای اعلام نتایج کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی علمی کاربردی
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
تماس با مشاور