لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مقطع کاردانی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مقطع کاردانی حرفه ای ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • نرم افزار بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی ، انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی
  • راهنمای تصویری ثبت نام کاردانی حرفه ای علمی کاربردی ، ادامه تحصیل بدون کنکور کاردانی حرفه ای
  • سامانه مشاوره تلفنی و برنامه ریزی دقیق کنکور کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی کاردانی حرفه ای

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی(تبریز)
مرکز آموزش علمی- کاربردی گلپایگان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع شیر تهران شهداد
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت چشمه نوشان خراسان(عالیس)
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت یکدانه شرق
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی(مشهد)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(دامغان)
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی مهرام
مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی همدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی فارس(شیراز)


داوطلبان بدون کنکور مقطع کاردانی حرفه ای رشته کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مقطع کاردانی حرفه ای خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مقطع کاردانی حرفه ای ، زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی ، انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور علمی کاربردی ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی علمی کاربردی
تماس با مشاور