لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی گیاه پزشکی مقطع کاردانی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی گیاه پزشکی مقطع کاردانی حرفه ای ، معرفی گرایش های بدون کنکور کاردانی فنی گیاه پزشکی کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای ، مشاوره ادامه تحصیل بدون کنکور کاردانی حرفه ای
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی گیاه پزشکی علمی کاربردی

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی(تبریز)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی(ارومیه)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل(مغان)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
مرکز آموزش علمی- کاربردی گلپایگان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی (کرج)
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کشت و صنعت کوثر
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کشت و صنعت جوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی(مشهد)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خوزستان(اهواز)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(شاهرود)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(دامغان)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی گلستان(کردکوی)
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مازندران(ساری)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مازندران(تنکابن)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان(بندرعباس)
مرکز آموزش علمی-کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی فارس(شیراز)


امروزه همه شانس پذیرفته شدن در رشته ی مورد علاقه ی خود را دارا می باشند. دانشگاه های بدون کنکور این امکان را برای داوطلبانی که به دلایل گوناگون نتوانسته اند در رشته ی مورد نظر خود پذیرفته شوند، فراهم ساخته است. داوطلبان قبل از ثبت نام می بایست با اطلاعات کامل و کافی، رشته کاردانی فنی گیاه پزشکی را انتخاب نمایند و همچنین آن ها با در نظر گرفتن علاقه مندی (شخصی) و شرایط خود و ظرفیت پذیرش رشته کاردانی فنی گیاه پزشکی مقطع کاردانی حرفه ای بهترین دانشگاه تحصیلی در مقطع کاردانی حرفه ای را انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی گیاه پزشکی مقطع کاردانی حرفه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی فنی گیاه پزشکی کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • ظرفیت پذیرش کاردانی فنی گیاه پزشکی کاردانی حرفه ای ، روند ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی گیاه پزشکی ، راهنمای اعلام نتایج کاردانی فنی گیاه پزشکی علمی کاربردی
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کاردانی فنی گیاه پزشکی کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
تماس با مشاور