لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو مقطع کاردانی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو مقطع کاردانی حرفه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان اعلام نتایج کاردانی حرفه ای علمی کاربردی ، راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی
  • لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی ، روند ثبت نام بدون کنکور (نوع دنشگاه)
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو ، ظرفیت پذیرش کاردانی حرفه ای کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت بنیان دیزل
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آذین خودرو
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی لوازم قطعه
مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن جوشکاری


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو مقطع کاردانی حرفه ای به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو مقطع کاردانی حرفه ای ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو ، مشاوره شغلی بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو علمی کاربردی ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی حرفه ای کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو علمی کاربردی
تماس با مشاور