لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی حرفه ای ، معرفی گرایش های بدون کنکور کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی حرفه ای
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده
  • شهریه ثبت نام دانشگاه بدون کنکور کاردانی حرفه ای ، راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی حرفه ای علمی کاربردی

دانشگاه های بدون کنکور، امکان تحصیل در رشته ی مورد علاقه ی داوطلبان را مهیا سازد. داوطلبان می توانند در یک رشته تحصیلی، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند و در صورت داشتن شرایط ثبت نام در رشته کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی حرفه ای ادامه تحصیل بدهند. از آنجا که زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه اعلام می گردد، لذا داوطلبان با راهنمایی مشاوران مرکز می توانند اطلاعات کامل را در ارتباط با مراحل ثبت نام و روند ثبت نام بدون کنکور رشته کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده بدست آورند.نام دانشگاه
مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی استاد شهریار تیکمه داش
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه ماشین سازی تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع غذایی مراغه
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ایران پاش
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهاباد 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی دهخدا (تکاب)
مرکز آموزش علمی-کاربردی بوکان
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهاباد 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی امام حسین (ع)-استان آذربایجان غربی
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه
مرکز آموزش علمی-کاربردی پارس آباد 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خلخال
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد پارس آباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی گرمی
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اردبیل
مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی آران و بیدگل
مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی تیران و کرون
مرکز آموزش علمی-کاربردی مبارکه
مرکز آموزش علمی-کاربردی خودرو بیابانک
مرکز آموزش علمی-کاربردی علویجه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد 23 اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد 17 کاشان
مرکز آموزش علمی-کاربردی هرند
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید صیاد نزاجا
مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آذین خودرو
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی کوشا (کرج)
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد ساوجبلاغ
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت عالی فرد(سن ایچ)
مرکز آموزش علمی-کاربردی ایلام 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی ایلام 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی کولاک غرب
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی دره شهر 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی دیلم
مرکز آموزش علمی-کاربردی دشتی
مرکز آموزش علمی-کاربردی کنگان
مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرسازان گناوه
مرکز آموزش علمی-کاربردی برازجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهر
بهزیستی و تامین اجتماعی برازجان استان بوشهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی کوشا (تهران)
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد شهر قدس
مرکز آموزش علمی-کاربردی رسانه
موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی مخابرات نزاجا – (شهید سرتیپ امینی)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهدای نزاجا
مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه قالبسازان ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 49 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی سوانح طبیعی
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 26 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا(تهران)
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار
موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیر کبیر
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش
مرکز آموزش علمی-کاربردی حوزه مرکزی سپاه (تهران)
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا
موسسه آموزش عالی آزاد جهاندیده
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3
مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه علوم انتظامی
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان ثبت احوال کشور
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 06 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 14 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری پیشوا
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گسترش انفورماتیک ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ وهنر واحد 10 تهران
موسسه آموزش عالی آزادهادی
مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن جوشکاری
مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد
مرکز آموزش علمی-کاربردی فارسان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد
مرکز آموزش علمی-کاربردی بیرجند 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی نهبندان
مرکز آموزش علمی-کاربردی فردوس
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند
مرکز آموزش علمی-کاربردی تربت حیدریه 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی چناران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت یکدانه شرق
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد مشهد
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی خراسان رضوی(مشهد)
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه کارخانجات پارت لاستیک
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا (تربت جام)
مرکز آموزش علمی-کاربردی قوچان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری جفتای
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی
موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی هتل مجلل درویشی توس
مجتمع آموزشی وپژوهشی خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی بجنورد 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد
مرکز آموزش علمی- کاربردی جاجرم
مرکز آموزش علمی- کاربردی شیروان
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز
مرکز آموزش علمی-کاربردی دزفول 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان خوزستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی ابهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری صایین قلعه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحدزنجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پالنده صاف
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت غرب استیل
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری بیارجمند
مرکز آموزش علمی-کاربردی زاهدان 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع غذایی مینو شرق
مرکز آموزش علمی-کاربردی زاهدان 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی الموت
مرکز آموزش علمی-کاربردی کاسپین(پویش پارت سیمین)
مرکز آموزش علمی-کاربردی خدمات فنی دنده
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی مهرام
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی واحد قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی استان قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه فرهنگی اقتصادی زائر
مرکز آموزش علمی-کاربردی قروه 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی سنندج 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری دیواندره
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی سقز
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کردستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی کهنوج
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زرند
مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع)
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های کرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی اسلام آباد غرب
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی روانسرا
مرکز آموزش علمی-کاربردی گچساران 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد گرگان
مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان
شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
مرکز آموزش علمی -کاربردی گرگان 3
مرکز آموزش علمی -کاربردی گنبد کاووس 2
مرکز آموزش علمی -کاربردی گنبد کاووس 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد گیلان 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو
مرکز آموزش علمی-کاربردی تالش 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستارا
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی لوشان
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت دانیال شمال
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر
مرکز آموزش علمی-کاربردی ازنا 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی کوهدشت 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی دورود
مرکز آموزش علمی-کاربردی بروجرد 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی بروجرد 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری بروجرد
مرکز آموزش علمی-کاربردی نورآباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهشهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی کارآموزان چالوس
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد 19 قائم شهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین مازندران
مرکز آموزش علمی-کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی خشرودپی بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 استان مازندران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اراک
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 هرمزگان (بندر لنگه)
مرکز آموزش علمی-کاربردی میناب
مرکز آموزش علمی-کاربردی بندر عباس 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی کیش
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس
مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی همدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد همدان
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد آموزشی قنات
مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد
مرکز آموزش علمی -کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد
مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر واحد یزد
مرکز آموزش علمی -کاربردی شهرداری یزد
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران – شیراز
مرکز آموزش علمی-کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران-شیراز
مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس
مرکز آموزش علمی-کاربردی آباده
مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگاد
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز
مرکز آموزش علمی-کاربردی کازرون
مرکز آموزش علمی-کاربردی نی ریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم پزشکی کوار


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی حرفه ای انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی حرفه ای به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی حرفه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
  • ظرفیت پذیرش کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی حرفه ای ، روند ثبت نام بدون کنکور کاردانی حرفه ای
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده ، راهنمای اعلام نتایج کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده علمی کاربردی
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی حرفه ای علمی کاربردی
تماس با مشاور