لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه مقطع کارشناسی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه مقطع کارشناسی حرفه ای انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه
  • زمان انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه علمی کاربردی روند ثبت نام (نام رشته) کارشناسی حرفه ای
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه ، جنسیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • بررسی احتمال قبولی شما در کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه کارشناسی حرفه ای

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی مبارکه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 49 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 26 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 14 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ وهنر واحد 10 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 15 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 44 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 05 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 35 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 12 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور 1
مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرنگاران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی بجنورد 2
مرکز آموزش علمی-کاربردی ابهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی سنندج
مرکز آموزش علمی-کاربردی حوزه هنری واحد کرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی میراث بیستون
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کرمانشاه
مرکز آموزش علمی -کاربردی گرگان 1
شرکت تعاونی تولید کنندگان صنعت،کشاورزی و دامپروری بروجرد
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 مازندران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 اراک
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 خمین
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی لالجین همدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر میبد
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 یزد
مرکز آموزش علمی-کاربردی لارستان


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی حرفه ای انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه مقطع کارشناسی حرفه ای به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه مقطع کارشناسی حرفه ای ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه علمی کاربردی ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه علمی کاربردی
تماس با مشاور