لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی مقطع کارشناسی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی مقطع کارشناسی حرفه ای ، مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی زمان اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای
  • تفاوت مدرک بدون کنکور با کنکور کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، ادامه تحصیل کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • مقایسه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور

دانشگاه های بدون کنکور شرایطی را برای داوطلب مهیا می کند که بتواند در رشته ی مورد علاقه ی خود در مقطع کارشناسی حرفه ای ادامه تحصیل دهد. از آنجا که دانشگاه های بدون کنکور علاقه مندان بسیاری را دارد، این دانشگاه ها برای ورود داوطلبان، شرایطی را درنظر گرفته اند که در صورت دارا بودن شرایط، داوطلب می تواند در مقطع کارشناسی حرفه ای در استان محل سکونت خود به ادامه تحصیل بپردازد. داوطلبان می توانند از مشاوران مرکز در ارتباط با شرایط و ضوابط ثبت نام هم چنین روند ثبت نام بدون کنکور رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی مقطع کارشناسی حرفه ای راهنمایی بگیرند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی ارومیه
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 56 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی مشهد
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی اهواز
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی زاهدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد قزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی خدمات فنی دنده
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی قم
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی میبد
مرکز آموزش علمی-کاربردی نی ریز


امروزه همه شانس پذیرفته شدن در رشته ی مورد علاقه ی خود را دارا می باشند. دانشگاه های بدون کنکور این امکان را برای داوطلبانی که به دلایل گوناگون نتوانسته اند در رشته ی مورد نظر خود پذیرفته شوند، فراهم ساخته است. داوطلبان قبل از ثبت نام می بایست با اطلاعات کامل و کافی، رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی را انتخاب نمایند و همچنین آن ها با در نظر گرفتن علاقه مندی (شخصی) و شرایط خود و ظرفیت پذیرش رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی مقطع کارشناسی حرفه ای بهترین دانشگاه تحصیلی در مقطع کارشناسی حرفه ای را انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی مقطع کارشناسی حرفه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی کارشناسی حرفه ای ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی ، راهنمای اعلام نتایج کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی علمی کاربردی
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
تماس با مشاور