لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب مقطع کارشناسی حرفه ای

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب مقطع کارشناسی حرفه ای ، نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب علمی کاربردی
  • شرایط ثبت نام کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب
  • مشاوره شغلی کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب ، ادامه تحصیل کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب علمی کاربردی
  • با رتبه شما سال گذشته در چه رشته و چه دانشگاهی قبول شده اند.

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد آموزشی بناب
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خلخال
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
مرکز آموزش علمی-کاربردی مبارکه
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی اصفهان
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا(تهران)
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار
موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیر کبیر
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گسترش انفورماتیک ایران
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ وهنر واحد 10 تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی چناران
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی خراسان رضوی(مشهد)
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری صایین قلعه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان
مرکز آموزش علمی-کاربردی بیجار
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زرند
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج
مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان 2
مرکز آموزش علمی -کاربردی گرگان 3
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رشت
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد
مرکز آموزش علمی-کاربردی کارآموزان چالوس
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اراک
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه
مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران – شیراز


امروزه همه شانس پذیرفته شدن در رشته ی مورد علاقه ی خود را دارا می باشند. دانشگاه های بدون کنکور این امکان را برای داوطلبانی که به دلایل گوناگون نتوانسته اند در رشته ی مورد نظر خود پذیرفته شوند، فراهم ساخته است. داوطلبان قبل از ثبت نام می بایست با اطلاعات کامل و کافی، رشته مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب را انتخاب نمایند و همچنین آن ها با در نظر گرفتن علاقه مندی (شخصی) و شرایط خود و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب مقطع کارشناسی حرفه ای بهترین دانشگاه تحصیلی در مقطع کارشناسی حرفه ای را انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های علمی کاربردی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب مقطع کارشناسی حرفه ای ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب ، انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور علمی کاربردی ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب علمی کاربردی
تماس با مشاور