لیست دانشگاه های سراسری رشته ی هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد هواشناسی
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی ، مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد بدون کنکور سراسری
  • شهریه دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی ، جنسیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه آزاد گروه علوم پایه
دانشگاه هرمزگان


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت هواشناسی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور هواشناسی سراسری ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور هواشناسی
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی سراسری
تماس با مشاور