لیست دانشگاه های سراسری رشته ی مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
  • روند ثبت نام مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد سراسری ، شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
  • مقاطع تحصیلی بدون کنکور سراسری ، مراحل ثبت نام مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
  • لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
دانشگاه ایلام


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد سراسری
  • ظرفیت پذیرش مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، راهنمای اعلام نتایج مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی سراسری
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد سراسری
تماس با مشاور