لیست دانشگاه های سراسری رشته ی علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، مشاوره شغلی کارشناسی ارشد بدون کنکور سراسری
  • شهریه دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، جنسیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
دانشگاه ایلام
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه آزاد گروه علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته علوم قرآن و حدیث در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد سراسری
  • ظرفیت پذیرش علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت علوم قرآن و حدیث ، راهنمای اعلام نتایج علوم قرآن و حدیث سراسری
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد سراسری
تماس با مشاور