لیست دانشگاه های سراسری رشته ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک سراسری
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد (بدون کنکور) سراسری
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری

دانشگاه های بدون کنکور، امکان تحصیل در رشته ی مورد علاقه ی داوطلبان را مهیا سازد. داوطلبان می توانند در یک رشته تحصیلی، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند و در صورت داشتن شرایط ثبت نام در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل بدهند. از آنجا که زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه اعلام می گردد، لذا داوطلبان با راهنمایی مشاوران مرکز می توانند اطلاعات کامل را در ارتباط با مراحل ثبت نام و روند ثبت نام بدون کنکور رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک بدست آورند.نام دانشگاه
دانشگاه خوارزمی
تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد گروه علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان


با یک انتخاب دقیق و آگاهانه شما می توانید خود را در آینده ای که از زندگی تان تعبیر نموده اید، ببینید. می توان گفت فردی که هدف ندارد و همچنین آینده را تصور نمی کند به مرور سست شده و خود را همیشه شکست خورده می بیند.

آینده شغلی و تحصیلی مهم ترین اصل زندگی می باشند که اگر به درستی به آن ها توجه شود، فرد را به تمام نیازهای زندگی اش می رساند. در همین راستا دانشگاه های بدون کنکور این فرصت را برای داوطلبان مهیا ساخته اند که با توجه به توانایی و علاقه مندی فرد، امکان ادامه تحصیل وجود داشته باشد. داوطلبان در زمان انتخاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک مقطع کارشناسی ارشد می بایست تنها یک رشته را انتخاب نمایند. در هنگام انتخاب رشته، مقطع می بایست به میزان پذیرش دانشگاه ها توجه داشت و با توجه به رشته و گرایش و ظرفیت ها، انتخاب خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک مقطع کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک سراسری ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک سراسری
تماس با مشاور