لیست دانشگاه های سراسری رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد ، معرفی گرایش های نام رشته کارشناسی ارشد
  • زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد ، راهنمای اعلام نتایج سراسری
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد
  • مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

هر ساله دانشگاه های مختلفی بدون کنکور پذیرای داوطلبان زیادی می باشند هر چند که در سال های گذشته، رشته های ارائه شده در این دانشگاه ها معدود بوده است، اما در سال گذشته، تعداد رشته های ارائه دهنده دانشگا های بدون کنکور افزایش پیدا کرده است. این دانشگاه ها در دو ترم بهمن و مهر در مقاطع مختلف تحصلیی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. داوطلبان می بایست از شرایط ثبت نام رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد آگاهی کامل را بدست آورند و پس از طی مراحل ثبت نام در رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای به ادامه تحصیل بپردازند.نام دانشگاه
دانشگاه خوارزمی


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های سراسری رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای ، انتخاب رشته بدون کنکور سراسری
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور سراسری ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای سراسری
تماس با مشاور