لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد استان تهران
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ارشد ، زمان اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای تصویری ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور استان تهران کارشناسی ارشد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور و مشاوره تلفنی پیرامون پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
دانشگاه آزاد گروه علوم پزشکی
دانشگاه آزاد گروه دامپزشکی
دانشگاه آزاد گروه علوم انسانی
دانشگاه آزاد گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد گروه فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد گروه هنر
واحد تهران جنوب-دانشکده ادبیات فارسی و زبانخای خارجی
واحد تهران جنوب-دانشکده حقوق،علوم سیاسی
واحد تهران جنوب-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
واحد تهران جنوب-دانشکده مدیریت
واحد تهران جنوب-دانشکده تربیت بدنی
واحد تهران جنوب-دانشکده هنر و معماری
واحد تهران جنوب-دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران جنوب-دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و فنون
دانشگاه محیط زیست
دانشگاه مطالعات جهان
دانشکده کار آفرینی
موسسه ژئوفیزیک
مرکز تحقیقات بیو شیمی بیوفیزیک
دانشکده معارف و اندیشه های اسلامی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری
تربیت مدرس-دانشکده هنر
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی مواد و معدن
تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی مکانیک
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی
تربیت مدرس-دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
تربیت مدرس-دانشکده کشاورزی
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی
تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد
تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه
تربیت مدرس-دانشکده علوم ریاضی
تربیت مدرس-دانشکده حقوق


هر جا اراده ای هست، راهی نیز وجود دارد.

داوطلبان با یک تصمیم گیری صحیح با توجه به میزان علاقه و توانایی خود، می توانند انتخاب رشته خود را در استان محل سکونت خود انجام دهند. در زمان انتخاب می بایست به میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور استان استان تهران توجه نمود، چرا که می تواند سرنوشت قبولی ما را در رشته ی مورد نظرمان در مقطع کارشناسی ارشد مشخص نماید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد
  • روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد استان تهران
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور آزاد استان تهران ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور استان تهران
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
تماس با مشاور