لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، روند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان تهران ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور آزاد استان تهران ، مشاوره شغلی بدون کنکور آزاد
  • راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان تهران ، مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما

در سال های اخیر، ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد در بین داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد طرفداران زیادی پیدا کرده است. چرا که تنوع رشته در این دانشگاه به نسبت سال های گذشته بیشتر شده است. داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لحاظ شده از سوی دانشگاه ها می توانند در رشته ی مورد نظر خود در استان استان تهران به ادامه تحصیل بپردازند هم چنین مشاوران تحصیلی مرکز می توانند ایشان را در آگاهی از شرایط و مقررات ثبت نام مطلع سازند.نام دانشگاه
دانشگاه آزاد گروه علوم پزشکی
دانشگاه آزاد گروه دامپزشکی
دانشگاه آزاد گروه علوم انسانی
دانشگاه آزاد گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد گروه فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد گروه هنر
واحد تهران جنوب-دانشکده ادبیات فارسی و زبانخای خارجی
واحد تهران جنوب-دانشکده حقوق،علوم سیاسی
واحد تهران جنوب-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
واحد تهران جنوب-دانشکده مدیریت
واحد تهران جنوب-دانشکده تربیت بدنی
واحد تهران جنوب-دانشکده هنر و معماری
واحد تهران جنوب-دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران جنوب-دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و فنون
دانشگاه محیط زیست
دانشگاه مطالعات جهان
دانشکده کار آفرینی
موسسه ژئوفیزیک
مرکز تحقیقات بیو شیمی بیوفیزیک
دانشکده معارف و اندیشه های اسلامی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری
تربیت مدرس-دانشکده هنر
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی مواد و معدن
تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی مکانیک
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی
تربیت مدرس-دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
تربیت مدرس-دانشکده کشاورزی
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
تربیت مدرس-دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی
تربیت مدرس-دانشکده مدیریت اقتصاد
تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه
تربیت مدرس-دانشکده علوم ریاضی
تربیت مدرس-دانشکده حقوق


شناخت رشته های دانشگاه بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد استان استان تهران می تواند کمک شایانی به انتخاب رشته داوطلب نماید. همچنین میزان پذیرش دانشگاه ها، یکی از عامل های بسیار مؤثر درقبولی داوطلبین می باشد. در نظر داشته باشیم که داوطلبان متقاضی دانشگاه بدون کنکور در یک کد انتخابی، امکان انتخاب رشته دارند. پس می بایست با استفاده از برنامه ریزی و با توجه به میزان علاقه ی خود، انتخاب رشته مورد نظر خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های بدون کنکور استان تهران مقطع کارشناسی ارشد ، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد
  • لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد ، مراحل ثبت نام بدون کنکور آزاد
  • مشاور برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ارشد استان تهران ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور استان تهران
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد آزاد استان تهران
تماس با مشاور