لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، معرفی گرایش های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی آزاد
  • زمان ثبت نام بدون کنکور آزاد مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی
  • لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی ، ثبت نام تکمیل ظرفیت آزاد
  • مشاوره تلفنی و برنامه ریزی دقیق کنکور مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی کارشناسی ناپیوسته

هر ساله دانشگاه های مختلفی بدون کنکور پذیرای داوطلبان زیادی می باشند هر چند که در سال های گذشته، رشته های ارائه شده در این دانشگاه ها معدود بوده است، اما در سال گذشته، تعداد رشته های ارائه دهنده دانشگا های بدون کنکور افزایش پیدا کرده است. این دانشگاه ها در دو ترم بهمن و مهر در مقاطع مختلف تحصلیی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. داوطلبان می بایست از شرایط ثبت نام رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته آگاهی کامل را بدست آورند و پس از طی مراحل ثبت نام در رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی به ادامه تحصیل بپردازند.



نام دانشگاه
واحد فسا
واحد الیگودرزعلمی


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی آزاد ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی آزاد
تماس با مشاور