لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا مقطع کارشناسی ناپیوسته ، زمان تکمیل ظرفیت و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا آزاد
  • تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا روند ثبت نام مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا کارشناسی ناپیوسته
  • مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا
  • مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور شما

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
واحد بوکان
واحد دزفول
واحد سپیدان
واحد بندرگز
واحد نکا


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا مقطع کارشناسی ناپیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا مقطع کارشناسی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا ، راهنمای اعلام نتایج مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-دیتا کارشناسی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور