لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه مقطع کارشناسی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه آزاد
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور آزاد
  • لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما در ارتباط با انتخاب رشته آزاد

هر ساله دانشگاه های مختلفی بدون کنکور پذیرای داوطلبان زیادی می باشند هر چند که در سال های گذشته، رشته های ارائه شده در این دانشگاه ها معدود بوده است، اما در سال گذشته، تعداد رشته های ارائه دهنده دانشگا های بدون کنکور افزایش پیدا کرده است. این دانشگاه ها در دو ترم بهمن و مهر در مقاطع مختلف تحصلیی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. داوطلبان می بایست از شرایط ثبت نام رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه مقطع کارشناسی ناپیوسته آگاهی کامل را بدست آورند و پس از طی مراحل ثبت نام در رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه به ادامه تحصیل بپردازند.نام دانشگاه
واحد هریس
مرکز محمود آباد


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه مقطع کارشناسی ناپیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه مقطع کارشناسی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه ، راهنمای اعلام نتایج مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کارشناسی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور