لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری ، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری ، راهنمای اعلام نتایج + مقطع + نوع دانشگاه
  • نحوه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد ، ادامه تحصیل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری آزاد
  • سامانه مشاوره تلفنی انتخاب رشته مقطع آزاد

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
واحد جلفا
واحد گرمی


گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت، راهی که پیش رو داریم پر پیچ و خم … کنکور هم یک از همین راه های پر پیچ و خمی است که سدی برای رسیدن به رؤیایمان شده است. دانشگاه های بدون کنکور راهی برای عبور از این سد و ساختن آینده ی تحصیلی به شکل ایده آل می باشد. داوطلبان پس از اطلاع از میزان پذیرش رشته مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری مقطع کارشناسی ناپیوسته با آگاهی از میزان پذیرش رشته و گرایش مربوط به آن می توانند انتخاب تک رشته ای خود را انجام دهند.

داوطلبان دقت داشته باشند که فقط یک رشته را می توانند انتخاب نمایند. پس باید با یک طرح ریزی و برنامه ای دقیق، انتخاب رشته خود را بر حسب علاقه و توانایی فردی خود انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری مقطع کارشناسی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری ، راهنمای اعلام نتایج مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کارشناسی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور