لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مترجمی زبان عربی مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مترجمی زبان عربی مقطع کارشناسی پیوسته ، راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته مترجمی زبان عربی
  • ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته
  • هزینه دانشگاه های بدون کنکور در کارشناسی پیوسته مترجمی زبان عربی ، ظرفیت پذیرش کارشناسی پیوسته مترجمی زبان عربی
  • مشاوره شغلی و تحصیلی مترجمی زبان عربی آزاد ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
واحد آبادان
واحد بابل


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته مترجمی زبان عربی در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی مترجمی زبان عربی مقطع کارشناسی پیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور مترجمی زبان عربی کارشناسی پیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش مترجمی زبان عربی کارشناسی پیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت مترجمی زبان عربی ، راهنمای اعلام نتایج مترجمی زبان عربی آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور مترجمی زبان عربی کارشناسی پیوسته آزاد
تماس با مشاور