لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق مقطع کاردانی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق مقطع کاردانی ناپیوسته ، شرایط ثبت نام کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق آزاد
  • نحوه ثبت نام علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته ، ادامه تحصیل بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق
  • مقایسه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق ، جنسیت پذیرش در رشته ی علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق آزاد
  • سامانه هوشمند تلفنی برنامه ریزی کنکور و ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
واحد صوفیان
واحد عجب شیر
واحد ممقان
مرکز اصلاندوز(زیر نظر واحد پارس آباد مغان)
واحد دولت آباد
واحد دشتستان
مرکز کنگان(زیر نظر واحد بوشهر)
واحد قاینات
واحد گناباد
واحد ماهشهر
واحد گرمسار
مرکز سنقر و کلیانی(زیر نظر واحد کرمانشاه)
واحد رامسر
واحد تویسرکان
واحد داراب
واحد زرین دشت


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق مقطع کاردانی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق ، راهنمای اعلام نتایج علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور