لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی مقطع کاردانی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی مقطع کاردانی ناپیوسته ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی ناپیوسته آزاد
  • نرم افزار بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد ، انتخاب رشته بدون کنکور آزاد
  • راهنمای تصویری ثبت نام کاردانی ناپیوسته آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کاردانی ناپیوسته
  • سامانه مشاوره تلفنی و برنامه ریزی دقیق کنکور علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام دانشگاه
واحد بردسیر
مرکز قصر شیرین(زیر نظر واحد کرمانشاه)


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی مقطع کاردانی ناپیوسته به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی مقطع کاردانی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی ، راهنمای اعلام نتایج علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور