لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی مقطع کاردانی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی مقطع کاردانی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی
  • مقاطع تحصیلی بدون کنکور آزاد ، راهنمای تصویری ثبت نام کاردانی ناپیوسته
  • لیست رشته های بدون کنکور آزاد ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی
  • تفاوت مدرک بدون کنکور با باکنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی ، ادامه تحصیل بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.



نام دانشگاه
مرکز اسفرورین(زیر نظر واحد تاکستان)
واحد شهر بابک


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی مقطع کاردانی ناپیوسته ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی آزاد ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نقشه کشی صنعتی آزاد
تماس با مشاور