لیست دانشگاه های آزاد رشته ی حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آزاد
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته آزاد ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مشاوره تحصیلی کارشناسی پیوسته (بدون کنکور) آزاد
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
واحد بردسیر


با یک انتخاب دقیق و آگاهانه شما می توانید خود را در آینده ای که از زندگی تان تعبیر نموده اید، ببینید. می توان گفت فردی که هدف ندارد و همچنین آینده را تصور نمی کند به مرور سست شده و خود را همیشه شکست خورده می بیند.

آینده شغلی و تحصیلی مهم ترین اصل زندگی می باشند که اگر به درستی به آن ها توجه شود، فرد را به تمام نیازهای زندگی اش می رساند. در همین راستا دانشگاه های بدون کنکور این فرصت را برای داوطلبان مهیا ساخته اند که با توجه به توانایی و علاقه مندی فرد، امکان ادامه تحصیل وجود داشته باشد. داوطلبان در زمان انتخاب رشته حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته می بایست تنها یک رشته را انتخاب نمایند. در هنگام انتخاب رشته، مقطع می بایست به میزان پذیرش دانشگاه ها توجه داشت و با توجه به رشته و گرایش و ظرفیت ها، انتخاب خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آزاد ، شهریه دانشگاه های بدون کنکور حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
  • راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته حسابداری-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آزاد
تماس با مشاور