لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تکنولوژی مکانیک-خودرو مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تکنولوژی مکانیک-خودرو مقطع کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک-خودرو آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور تکنولوژی مکانیک-خودرو کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
  • زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک-خودرو ، مشاوره شغلی تکنولوژی مکانیک-خودرو آزاد
  • برنامه ریزی دقیق و مشاوره کنکور تکنولوژی مکانیک-خودرو کارشناسی ناپیوسته

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
واحد نوشهر


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی مکانیک-خودرو در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تکنولوژی مکانیک-خودرو مقطع کارشناسی ناپیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور تکنولوژی مکانیک-خودرو کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش تکنولوژی مکانیک-خودرو کارشناسی ناپیوسته ، روند ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت تکنولوژی مکانیک-خودرو ، راهنمای اعلام نتایج تکنولوژی مکانیک-خودرو آزاد
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور تکنولوژی مکانیک-خودرو کارشناسی ناپیوسته آزاد
تماس با مشاور