لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد ، زمان اعلام نتایج بدون کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
  • مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد ، ادامه تحصیل کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • مشاوره شغلی و تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته ، هزینه های تحصیل بدون کنکور آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام دانشگاه
واحد پرند
واحد زنجان


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست دانشگاه های آزاد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت تربیت بدنی و علوم ورزشی ، انتخاب رشته بدون کنکور آزاد
  • زمان اعلام نتایج بدون کنکور آزاد ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد
تماس با مشاور