ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ژئوفیزیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته ژئوفیزیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

میزان پذیرش و حد نصاب لازم می تواند نقش بسیار زیادی را برای انتخاب رشته داوطلبان و پذیرفته شدن آن ها داشته باشد. کارشناساسی ارشد ژئو فیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، گرانی سنجی، ژئومغناطیس، پترولوژی در دانشگاه های مختلف آزاد به پذیرش داوطلب می پردازد. در هنگام انتخاب رشته دانشگاهی که دارای ظرفیت پایین هستند پذیرفته شدن در آن ها کلی سخت بوده چرا که با وجود متقاضیان بالا، ظرفیت این دانشگاه ها 1 یا 2 نفر می باشد. پس توصیه می کنیم که اگر رتبه ی شما بالا نباشد به سراغ این دانشگاه ها نروید. چرا که شانس قبولی به نسبت در این دانشگاه ها پایین می آید.

ظرفیت پذیرش ارشد ژئوفیزیک سراسری:

ظرفیت پذیرش میزان ورودی های دانشگاه در یک سال تحصیلی می باشد. مجموعه ی ژئوفیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی، ژئوالکتریک در دانشگاه های نوبت روزانه و شبانه پذیرش دانشجو دارد.در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را به طور مستقل مشاهده نمایید.

ردیف نام دانشگاه گرایش ظرفیت
1 دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
3 دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی 8
4 دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل) ژئو فیزیک / لرزه شناسی 6
5 دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو فیزیک / لرزه شناسی 7
6 دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
7 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
8 دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی 15
9 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
10 دانشگاه فردوسی مشهد ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
11 دانشگاه هرمزگان – بندرعباس ژئو فیزیک / لرزه شناسی 12

 

نوع پذیرش کد دانشگاه نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه 16893 دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
روزانه 16894 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
روزانه 16895 دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی 8
روزانه 16896 دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج) ژئو فیزیک / لرزه شناسی 6
روزانه 16897 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 7
روزانه 16898 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
روزانه 16899 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 5
روزانه 16900 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 15
روزانه 16901 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16902 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16903 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16904 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 12
روزانه 16905 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 9
روزانه 16906 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16907 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3
روزانه 16908 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16909 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3
روزانه 16910 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 7
روزانه 16911 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16912 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 2
روزانه 16913 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3
روزانه 16914 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16915 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 7
روزانه 16916 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3
روزانه 16917 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3
روزانه 16918 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 4
روزانه 16919 ژئو فیزیک / لرزه شناسی 3

 

مجموعه ژئوفیزیک کد ضریب 1

نوع پذیرش کد دانشگاه نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه 16893 دانشگاه ارومیه لرزه شناسی 5
روزانه 16894 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان زلزله شناسی 5
روزانه 16895 دانشگاه تهران زلزله شناسی 8
روزانه 16896 دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج) لرزه شناسی 6
روزانه 16897 دانشگاه صنعتی شاهرود لرزه شناسی 7
روزانه 16898 دانشگاه ارومیه زلزله شناسی 5
روزانه 16899 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان لرزه شناسی 5
روزانه 16900 دانشگاه تهارن زلزله شناسی 15
روزانه 16901 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر زلزله شناسی 4
روزانه 16902 دانشگاه فردوسی مشهد زلزله شناسی 4
روزانه 16903 دانشگاه هرمزگان – بندر عباس زلزله شناسی 4
روزانه 16904 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زلزله شناسی 12
روزانه 16905 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان زلزله شناسی 9
روزانه 16906 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو مغناطیس 4
روزانه 16907 دانشگاه تهران ژئو مغناطیس 3
روزانه 16908 دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار ژئو مغناطیس 4
روزانه 16909 دانشگاه رازی – کرمانشاه ژئو مغناطیس 3
روزانه 16910 دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو مغناطیس 7
روزانه 16911 دانشگاه هرمزگان – بندرعباس ژئو مغناطیس 4
روزانه 16912 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان ژئو مغناطیس 2
روزانه 16913 دانشگاه تهران گرانی سنجی 3
روزانه 16914 دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار گرانی سنجی 4
روزانه 16915 دانشگاه صنعتی شاهرود گرانی سنجی 7
روزانه 16916 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان گرانی سنجی 3
روزانه 16917 دانشگاه اراک ژئوالکتریک 3
روزانه 16918 دانگشاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو الکتریک 4
روزانه 16919 دانشگاه تهران ژئو الکتریک 3
16920 دانشگاه رازی – کرمانشاه ژئوالکتیک 3
روزانه 16921 دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو الکتریک 7
روزانه 16922 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان ژئوالکتیک 2
روزانه 16923 دانشگاه تهران لرزه شناسی 7
نوبت دوم 16924 دانشگاه صنعتی شاهرود لرزه شناسی 2
نوبت دوم 16925 دانشگاه تهران لرزه شناسی 10

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته ژئوفیزیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد ژئوفیزیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته ژئوفیزیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

  کنکور آزاد

تماس با مشاور