ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی شیمی96

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی شیمی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی شیمی

  • ظرفیت پذیر رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی شیمی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی شیمی

در زمان انتخاب رشته ارشد یکی از مهم ترین نکاتی که داوطلبان باید به آن توجه نمایند میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف می باشد. در سال های گذشته مشخص شده است که هر چند دانشجو رتبه ای بالا داشته باشد ولی در انتخاب رشته ی خود ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را ملاک قرار ندهد. ممکن است که در رشته ی مورد نظر خود قبول نشود. با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلبان نیز می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف و نحوه ی پذیرش آن ها در رشته های مختلف اطلاع پیدا نمایند.

در قسمت های بعدی، جداول تمام دانشگاه هایی که در سال گذشته در گرایش های مختلف ارشد رشته ی مهندسی شیمی اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند آورده شده تا داوطلبان از ابتدا هدف خود را بر دانشگاهی که مورد علاقه شان هست متمرکز کرده و همچنین بتوانند در دانشگاه نزدیک به محل سکونت خود تحصیل نمایند و اطلاعات لازم از دانشگاه مورد نظر خود از قبیل ظرفیت دانشگاه، اساتید گروه فعالیت های دانشگاه مذکور و… بدست آورند.

ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه سراسری :

در زمان انتخاب رشته یکی از مهم ترین نکاتی که داوطلبان باید به آن توجه نمایند میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف می باشد. در سال های گذشته مشخص شده است که هر چند دانشجو رتبه ی بالا داشته باست ولی در انتخاب رشته ارشد خود ظرفیت پذیرش دانشگاه هارا ملاک قرار ندهد ممکن است که در رشته ی مورد نظر خود قبول نشود. با استفاده از نرم افزار انتخابرشته ی کارشناسی ارشد داوطلبان نیز می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف و نحوه ی پذیرش آن ها در رشته های مختلف اطلاع پیدا نمایند.

در قسمت های بعدی جداول تمام دانشگاه هایی که در سال گذشته در گرایش های مختلف ارشد رشته ی مهندسی شیمی اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند آورده شده تا داوطلبان از ابتدا هدف خود را به دانشگاهی که مورد علاقه شان هست متمرکز کرده و همچنین بتوانند در دانشگاه نزدیک به محل سکونت خود تحصیل نمایند اطلاعات لازم از دانشگاه مورد نظر خود از قبیل ظرفیت دانشگاه، اساتید گروه، فعالیت های دانشگاه مذکور و… بدست آورند.

ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسری نسبت به دانشگاه های دیگر نسبتاً بالا بوده اما رقابت بالایی در رشته ی مهندسی شیمی بر سر این دانشگاه ها وجود دارد. بیشترین ظرفیت پذیرش در گرایش های ترموسیستمیک، فرآیند های جداسازی و طراحی فرآیند در سال های گذشته بوده که میانگین ترازی برابر با 6000 برای ورو د به این دانشگاه ها باید داشت.

جدول ظرفیت پذیرش سراسری

انتقال حرارت ( 1و2) زبا ن عمومی و تخصصی طرح راکتور های شیمیایی ریاضیات ( کاربردی، عددی) کنترل فرآیند انتقال جرم و عملیات واحد ( 1و2) مکانیک سیالات ترمودینامیک کلیه گرایش های مهندسی شیمی میانگین
11.9 32.22 68.89 46.67 0 57.89 57.14 61.67 50 42.0475
21.43 0 71.11 53.33 13.33 28.07 50 58.33 128 36.95
2.38 0 75.56 51.67 6.67 29.82 38.01 66.67 203 33.8475
16.67 0 66.67 43.33 0 35.09 31.11 43.33 294 29.525
14.29 0 51.11 35 46.67 35.09 7.14 60 344 31.1625
-4.75 0 77.78 46.67 0 28.07 31.11 38.33 426 27.15125
45.24 25.56 53.33 0 51.11 14.04 14.29 48.33 462 31.4875
33.33 0 55.56 3.33 0 38.6 0 51.67 517 22.81125
23.81 21.11 55.56 1.67 0 36.84 17.78 35 662 23.97125
0 0 80 33.33 0 21.05 0 21.67 849 19.50625
11.9 0 38 13 17.8 23 28.5 23.12 993 19.415
57 23.02 0 0 2.03 20.01 20 43 1180 20.6325
2.38 7.78 46.67 20 0 24.56 -2.38 10 1374 13.62625
0 0 6.67 0 0 45.61 0 26.67 1477 9.86875
9.7 0 66.67 25 0 -14.43 7.2 26.67 1565 15.10125
9.52 11.11 48.89 3.33 2.22 -3.5 23.81 10 1728 13.1725
19.05 7.78 11.11 1.67 0 7.02 14.29 18.33 1842 9.90625
-19.04 20 0 0 0 14.04 16.67 33.33 2300 8.125
7.14 -1.1 20 0 20 5.26 -2.38 -3.32 2880 5.7
14.29 14.44 0 0 0 0 55.56 0 3483 10.53625
-2.38 15.56 -22.21 20 -2.21 -3.05 14.29 0 4049 2.5
2.22 0 -2.21 0 0 -3.5 17.78 6.67 4972 2.62


ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد :

میزان پذیرش در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه دولتی بالاتر بوده و در گرایش مختلف اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ارشد توجه داشته باشند که مجموع پذیرش اعلام شده از طریق این دانشگاه ها، مجموع جنسیت ما بوده و داوطلبان باید بطور میانگین یعنی از این مجموع را در نظر بگیرد. در جدول زیر لیستی از مجموع ظرفیت واحد های مختلف دانشگاه آزاد را مشاهده می نمایید.

 

نام دانشگاه رشته ظرفیت پذیرش
واحد سیرجان مهندسی شیمی 15 نفر – زن و مرد
واحد شیراز مهندسی شیمی 15 نفر – زن و مرد
مجموع 30 نفر
نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد آزاد شهر مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد بوئین زهرا مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران جنوب مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران مرکزی مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد دامغان مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد شاهرود مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد شهر رضا مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد علوم تحقیقات مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر
واحد قوچان مهندسی شیمی – صنایع غذایی زن و مرد – 15 نفر

 

نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد ایت الله آملی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد احر مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد بوشهر مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد تبریز مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران جنوب مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران شمال مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران مرکزی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد دورود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد شاهرود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد علوم و تحقیقات مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد فراهان مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد قوچان مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر
واحد کرمانشاه مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی زن و مرد – 15 نفر

 

نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد الکترونیکی مهندسی شیمی – فرایند های جداسازی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران شمال مهندسی شیمی – فرایند های جداسازی زن و مرد – 15 نفر
واحد تهران مرکزی مهندسی شیمی – فرایند های جداسازی زن و مرد – 15 نفر
واحد شاهرود مهندسی شیمی – فرایند های جداسازی زن و مرد – 15 نفر
واحد شهررضا مهندسی شیمی – فرایند های جداسازی زن و مرد – 15 نفر

 

 

نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد امیدیه مهندسی شیمی – صنایع گاز زن و مرد – 15 نفر
واحد قوچان مهندسی شیمی – صنایع گاز زن و مرد – 15 نفر
مجموع 30 نفر

 

نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد شهررضا مهندسی شیمی – کنترل فرآیند های شیمیایی زن و مرد – 15 نفر
مجموع 15 نفر


ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی شیمی غیر انتفاعی :

دانشگاه های غیر انتفاعی زیر مجموعه ی دانشگاه دولتی بوده که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم هزینه می باشد که رقابت در آن ها به همین علت و کمی آسان تر از دانشگاه های دیگر می باشد. اما یکی از ویژگی های بارز این دانشگاه ها تعداد آن ها و امکان تحصیل در این دانشگاه در شهر محل سکونت داوطلبین می باشد. در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی را مشاهده می کنیم.

ظرفيت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمی در سال 1394 به تفکیک گرایشها
دانشگاه/ گرایش مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل مهندسي شيمي گرايش محيط زيست مهندسي هسته اي مهندسي انرژيهاي تجديدپذير مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري مهندسي انرژيهاي تجديد پذير مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري مهندسي شيمي گرايش پليمر مهندسي هسته اي گداخت مهندسي هسته اي گرايش چرخه سوخت مهندسي هسته اي راكتور
دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي انرژي – ساوه 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران – بابل 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي جامي – نجف آباد 0 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – اصفهان 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه/ گرایش مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل مهندسي شيمي گرايش محيط زيست مهندسي هسته اي مهندسي انرژيهاي تجديدپذير مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري مهندسي انرژيهاي تجديد پذير مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري مهندسي شيمي گرايش پليمر مهندسي هسته اي – گداخت مهندسي هسته اي گرايش چرخه سوخت مهندسي هسته اي – راكتور


ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور :

دانشگاه پیام نور در سال های گذشته در رشته ی ارشد مهندسی شیمی فقط در واحد تهران شمال خود در گرایش های طراحی فرآیند ( 4 نفر)، مدل سازی شبیه سازی و کنترل ( 4 نفر)، محیط زیست ( 4 نفر)، صنایع غذایی ( 4 نفر) و پلیمر ( 4 نفر) با مجموع 20 نفر اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

هم چنین در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیو تکنولوژی را در سال 94 به تفکیک گرایش ها ملاحظه فرمایید.

دانشگاه/ گرایش مهندسي شيمي بيوتكنولوژي مهندسي داروسازي
دانشگاه اصفهان 6 0
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان 4 0
دانشگاه تربيت مدرس 13 0
دانشگاه تهران 24 21
دانشگاه رازي – كرمانشاه 11 0
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 8 0
دانشگاه صنعتي اصفهان 13 0
دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران 10 0
دانشگاه صنعتي بابل 39 0
دانشگاه صنعتي سهند – تبريز 12 0
دانشگاه صنعتي شريف – تهران 6 0
دانشگاه صنعتي مالك اشتر 15 0
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 6 0
دانشگاه فردوسي مشهد 6 0
مجموع ظرفیت در هر گرایش 173 21

 

در دو جدول زیر داوطلبان می توانند ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز و بهداشت ایمنی و محیط زیست را به تفکیک نوبت پذیرش مشاهده نمانید.

ظرفيت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز در سال 1394 به تفکیک نوبت پذیرش

دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم
دانشگاه تهران 4 2
دانشگاه صنعت نفت 15 0

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلیک کنید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی شیمی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی شیمی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، معرفی رشته مهندسی شیمی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی شیمی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی


تماس با مشاور