ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مدیریت کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت

  • ظرفیت پذیر رشته مدیریت کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مدیریت ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مدیریت
انتخاب خود را در راستای ظرفیت پذیرش قرار دهیم!

هر ساله دانشگاه میزان پذیرش خود را در رشته ها و گرایش های مربوط به آن اعلام می کنند. داوطلبان می توانند همین موضوع را ملاکی قرار دهند برای انتخاب رشته ی ارشد به این صورت که برای مثال در نظر بگیرد دانشگاه تهران در رشته ی مدیریت بازرگانی نوبت روزانه، تعداد 20 نفر را پذیرش می کند و با توجه به رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده در سال گذشته، فرض می کنیم برابر با 85 باشد. حال با توجه به اطلاعات بدست آمده، به راحتی می توان نتیجه ی تقریبی را در ارتباط با انتخاب رشته بدست آورد.

در سال 1396 با توجه به ادغام شدن، آزمون های دانشگاه آزاد و سراسری داوطلبان می توانند در هر دو انتخاب رشته شرکت نمایند و شانس قبولی خود را دو آزمون امتحان نمایند.

ما به داوطلبان توصیه می کنیم که اگر رتبه ی خوبی در آزمون کنکور 96 کسب نکرده اند، دانشگاه هایی را که دارای ظرفیت پذیرش نسبتاً پایینی می باشند را در انتخاب رشته ی خود انتخاب نکنند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت دانشگاه سراسری:

میزان پذیرش در دانشگاه های دولتی مخصوصاً در دانشگاه های معتبر نظیر خواجه نصیر، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت پایین و متقاضی بالا بوده است. همین امر باعث می شود که رقابت بر سر رشته های این دانشگاه سخت و نزدیک به هم باشند. میزان پذیرش دانشگاه های سراسری را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

ظرفیت دانشگاه ها در رشته مدیریت بازرگانی در 12 سال گذشته

سال پذیرفته شده سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال90 سال91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه تهران 87 59 76 78 107 89 122 150 246 140 123 137
روزانه سایرشهرستانها 31 43 59 99 116 120 180 215 299 339 365 373
کل روزانه 118 102 135 177 223 209 302 365 545 479 488 510
نوبت دوم (شبانه) تهران 37 27 54 67 85 66 133 120 128 66 68 75
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها 38 34 34 55 53 59 72 87 156 137 104 146
کل نوبت دوم (شبانه) 75 62 88 122 138 125 205 207 284 203 172 221
غیر انتفاعی تهران 15 30 70 115
غیرانتفاعی سایرشهرستانها 30 40 35 50 75 65 91 270 141 594 1760 2650
کل غیر انتفاعی 30 40 35 50 75 65 91 270 156 624 1830 2765
پیام نور تهران، پردیس، ری وکرج 40 48 60 57 150 153 210 161 161 414
پیام نور سایرشهرستانها 20 20 20 20 15 44 69 75 68 183 835
کل پیام نور 20 60 68 80 72 194 222 285 229 344 1249
نیمه حضوری تهران 10 7 12 10 10 12
نیمه حضوری سایرشهرستانها 12 30 12
کل نیمه حضوری 10 7 12 22 40 12 12
پردیس خودگردان (بین الملل)  تهران، کرج 30 28 73 68
پردیس خودگردان (بین الملل) سایرشهرستانها 30 100 184 156 65 178 163
کل پردیس 30 100 184 135 93 251 231
کل مجازی 62 180 350 280 85 240
جمع کل ظرفیت 223 224 318 427 523 501 966 1450 1795 1920 3182 5216


دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اردکان مدیریت منابع انسانی اسلامی 7
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت منابع انسانی اسلامی 6
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی 14
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت منابع انسانی اسلامی 6
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت منابع انسانی اسلامی 7
روزانه دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی بین الملل 6
روزانه دانشگاه خوارزمی عملکرد و بهره برداری منابع انسانی 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی 6
نوبت دوم دانشگاه اردکان مدیریت منابع انسانی اسلامی 7
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت منابع انسانی اسلامی 6
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت منابع انسانی اسلامی 6
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی بین الملل 4
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی 4
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی عملکرد و بهره برداری منابع انسانی 12 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند مدیریت منابع انسانی اسلامی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند مدیریت منابع انسانی اسلامی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس مدیریت منابع انسانی اسلامی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس مدیریت منابع انسانی اسلامی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت منابع انسانی اسلامی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت منابع انسانی اسلامی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی 15 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی- قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود مدیریت منابع انسانی اسلامی 20

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت دولتی در 12 سال گذشته

سال 84 سال 85 سال 86 سال87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال93 سال 94 سال 95
روزانه تهران 54 50 69 63 98 89 104 124 187 116 91 146
روزانه سایرشهرستانها 5 5 5 13 13 28 33 30 22 46 67 134
کل روزانه 59 55 74 76 111 117 137 154 209 162 158 280
نوبت دوم (شبانه) تهران 16 24 44 46 82 73 93 102 101 83 58 84
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها 5 5 5 11 9 10 14 11 9 27 41 61
شبانه کل 21 29 49 57 91 83 107 113 110 110 99 145
پیام نور تهران وکرج 20 20 20 20 20 75 50 83 150 115 115 138
پیام نور سایر شهرستانها 20 20 20 60 60 176 122 135 107 176 2246
کل پیام نور 40 40 40 80 135 226 205 285 222 291 2384
مجازی 62 120 310 200 85 80
نیمه حضوری تهران 35 44 50 62 62 10 5 10
غیرانتفاعی 30 70
پردیس خودگردان
(بین الملل)
40 30 45 97 112
کل 100 124 163 208 326 385 594 694 954 744 770 3071

 دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395
مدیریت صنعتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر تحقیق در عملیات 10
روزانه دانشگاه خوارزمی تحقیق در عملیات 10 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شاهد – تهران تحقیق در عملیات 4 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات 9
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه قم تحقیق در عملیات 10 فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر تحقیق در عملیات 4
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس تحقیق در عملیات 8
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 6
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 آموزش محور
روزانه دانشگاه اصفهان تولید و عملیات 4
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین تولید و عملیات 13

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک 11 فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 10 به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود – فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 6
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش پروژه های فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک 10 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان کسب و کار الکترونیک 5
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران کسب و کار الکترونیک 6
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران کسب و کار الکترونیک 8 فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 11 فقط زن

ظرفیت دانشگاهها در رشته کارآفرینی در 11 سال گذشته

سال روزانه تهران روزانه سایر شهرستانها کل روزانه نوبت دوم (شبانه)  تهران نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها نوبت دوم (شبانه) کل مجازی پیام نور پردیس خودگردان (بین الملل) غیرانتفاعی کل
سال 85 18 18 9 9 27
سال 86 14 14 14 14 28
سال 87 56 8 64 58 5 63 127
سال88 76 14 90 73 14 87 177
سال89 68 16 84 76 17 93 177
سال 90 120 36 156 102 32 134 38 328
سال 91 112 57 169 80 20 100 60 329
سال 92 107 65 172 61 33 94 410 60 736
سال 93 122 75 197 80 24 104 400 90 791
سال 94 106 108 214 66 68 134 180 46 81 655
سال 95 110 89 199 47 62 109 245 345 73 20 991


دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 11 فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 6
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مالی 9
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی 10
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 8
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 5 آموزش محور
روزانه دانشگاه تهران مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک 6
روزانه دانشگاه تهران مالی – بانکداری 6
روزانه دانشگاه تهران مالی- بیمه، مستغلات 6 پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) مالی- تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 8
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 4 فقط زن


ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت دانشگاه آزاد:

میزان پذیرش در دانشگاه های آزاد مختلف می باشد و شانس قبولی داوطلبان در دانشگاه های آزاد به مراتب بیشتر از دانشگاه های دولتی می باشد. دانش آموختگان دقت نمایند که تحصیل در رشته ی مدیریت در دانشگاه آزاد نسبت به رشته هایی که واحد علمی دارند، نظیر عمران، مکانیک، با صرف هزینه ی نسبتاً قابل قبولی امکان پذیر می باشد. در جدول زیر لیست دانشگاه های آزاد و میزان پذیرش آن ها را به تفکیک می توانید مشاهده نمایید.

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مدیریت بازرگانی

سال دانشگاه های دارای پذیرش
1395 نجف آباد، ایلام، سمنان، مرودشت، قزوین، کرمانشاه، رشت، ساری، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش) ، یزد، اردکان، امارات متحده عربی، لبنان، افغانستان
1395 تکمیل ظرفیت کاشان، امارات متحده عربی، لبنان، افغانستان، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مدیریت دولتی

سال دانشگاه های دارای پذیرش
1395 تبریز، ارومیه، اردبیل، پارس آباد مغان، اصفهان (خوراسگان(، شاهرود، زابل، یاسوج، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، بروجرد، اراک، ساوه، یزد، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت شاهرود، اصفهان(خوراسگان)، لبنان، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)

 

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مدیریت صنعتی

سال دانشگاه های دارای پذیرش
1395 کاشان، جزیره خارک، رودهن، تهران شمال، تهران غرب، صفادشت، شاهرود، شیراز، مرودشت، کرمان، گچساران، اراک، ساوه، یزد، بافق، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت کرمان، رودهن، کاشان، اراک، جزیره خارک، ساوه، بافق، لبنان، صفادشت، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)

 

 

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاه های زیر در 9 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 
علوم تحقیقات تهران تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،  سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)
تهران جنوب تکنولوژی سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(تکمیل ظرفیت2) سیاستهای تحقیق و توسعه (اولیه و تکمیل2) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی(تکمیل1)
تهران مرکزی سیاستهای تحقیق و توسعه (تکمیل1) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1)
علوم تخقیقات سیرجان تکنولوژی (تکمیل ظرفیت) تکنولوژی (تکمیل ظرفیت1و2) تکنولوژی (اولیه و تکمیل2) تکنولوژی
واحد سیرجان تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)، استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل1) تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1

 

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مدیریت کارآفرینی – کسب و کارجدید

تهران مرکزی پذیرش اولیه سالهای 90 ، 91 ، 92 ، 93 و،  94 و 95 ، تکمیل ظرفیت دوم 91 ، تکمیل اول 95
علوم و تحقیقات پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93 و 95
تهران شمال پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
فیروزکوه پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
چالوس پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم93
واحد الکترونیکی پذیرش اولیه 93 ، 94 و 95،  تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 92-93 ، تکمیل سوم 93
اهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
دهاقان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
تهران جنوب پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
زنجان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
مهدی شهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
ساری پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
سپیدان تکمیل اول 95

 

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاه های زیر در 9 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95)

قشم (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93-94-95 و تکمیل ظرفیت دوم 91 و 92)

مركز بین المللی آموزش الكترونیكی قشم (پذیرش اولیه 92-94، تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم 91 ، تکمیل اول92)

مجازی (الکترونیکی) تهران (پذیرش اولیه 93-94-95، تکمیل دوم و سوم 93 ، تکمیل ظرفیت 89، تکمیل دوم 92، تکمیل اول94، تکمیل اول 95)

علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92 و 93 ، تکمیل ظرفیت 89 و تکمیل ظرفیت اول و دوم 91)

یزد (پذیرش اولیه 94)

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور:

میزان پذیرش در دانشگاه های پیام نور به مراتب بالاتر از دانشگاه های دیگر بوده است و متقاضیان این دانشگاه کمتر می باشند. دانش آموختگانی که علاقه مند به تحصیل در این دنشگاه می باشند می توان گفت که امکان شرکت نکردن در کلاس های تئوری را نیز دارند.

همین طور نگرانی بابت مدرک نداشته باشند چرا که این دانشگاه مجوز لازم را از وزارت علوم و ارتباطات دارا می باشد.

در جدول زیر لیست دانشگاه های پیام نور و میزان پذیرش آن ها را  به تفکیک می توانید مشاهده نمایید.

جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور

دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش بازاریابی

بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  سال
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی نوع دانشگاه 
20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 20 15  15 15 تهران غرب
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 گرمسار
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 مرکز بین الملل قشم
20 20 20 قوچان
20 20 20 علی آبادکتول
20 20 خوانسار
20 20 نیشابور
20 20 کرمانشاه
20 20 بابل
20 20 قائم شهر
20 وزوان
20 مشهد
20 الشتر


دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 

واحد دانشگاهی ظرفیت

مهر سال 93

ظرفیت

مهر سال 95

ظرفیت

بهمن سال 95

شیوه تحصیل آموزشی – پژوهشی آموزشی – پژوهشی آموزشی – پژوهشی
شهر جدید پردیس 15 نفر 20 نفر 20 نفر
دماوند 20 نفر 20 نفر
تفت 20 نفر 20 نفر
یزد 20 نفر 20 نفر
کاشمر 20 نفر


دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش مدیریت تحول

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20
تهران غرب 15 15 15 20 20 20
خوی 20 20
شاهین شهر 20 20
ماهدشت 20 20
سمنان 20 20
سیرجان 20 20
رشت 20 20
اراک 20 20
ساوه 20 20
خمین 20 20
همدان 20
تفت 20 20
مهریز 20 20
یزد 20 20
گرمسار 20
شیراز 20
دلیجان 20
ملایر 20


دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات
( IT )در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

واحد دانشگاهی سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
واحد علوم و  تحقیقات تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک
تهران مرکزی مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته،مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک
تهران جنوب مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
تهران شمال مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، مدیریت دانش (اولیه و تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیک
تهران غرب مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات

 

دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 

گرایش کسب و کار الکترونیک

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 15 15 10 20 20 20 20
تهران غرب 15 15 15 20 20 20 20 40
مرکز بین الملل قشم 15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20

 

دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش آموزش عالی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش مهر سال 1394 ظرفیت پذیرش مهر سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر
بابل 20 نفر 20 نفر

جهت اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کلیک کنید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مدیریت و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مدیریت توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، معرفی رشته مدیریت و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مدیریت ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مدیریت


تماس با مشاور