ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 96

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

اهمیت ظرفیت های مجاز و مورد پذیرش دانشگاه ها به هیچ یک از دانش آموختگان پوشیده نبوده و یکی از مهم ترین فاکتور ها در هنگام انتخاب رشته می باشد زیرا اگر با توجه به رتبه و تراز داوطلب گنجایش ظرفیت دانشگاه ها مورد نظر به حد نصاب برسد دیگر این رتبه و تراز بی معناست از اینکه دانش آموختگان قبل از انتخاب رشته در گرایش مربوطه میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه مورد نظر خود را بررسی نموده و با سنجش تمامی جوانب نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. هم چنین داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد از میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه ها با توجه به رتبه و تراز وارد شده اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه سراسری:

مهم ترین دانشگاه در بین دانشگاه های موجود دانشگاه سراسری می باشد. علت این موضوع هم شرایط منحصر به فرد و شرایط تحصیلی رایگان این رشته ( البته فقط در دوره ی روزانه) می باشد. قبولی در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر نسبتاً سخت تر است علت آن هم تقاضای زیاد داوطلبان می باشد. در جدول زیر لیستی از دانشگاه های سراسری را به تفکیک ظرفیت پذیرش آورده شده است. همانطور که در جدول مشخص است بیشترین میزان پذیرش در مقطع ارشد مدیریت صنعتی را دانشگاه تهران 772 نفر دارا می باشد.

 

دانشگاه/ گرایش مدیریت صنعتی-کدضریب3
دانشگاه اروميه 0
دانشگاه اصفهان 12
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 0
دانشگاه ايلام 0
دانشگاه تبريز 0
دانشگاه تهران 172
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم 0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 8
دانشگاه خوارزمي 20
دانشگاه زنجان 0
دانشگاه سمنان 4
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 0
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 0
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 28
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 0
دانشگاه شيراز 15
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 50
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 0
دانشگاه كردستان – سنندج 0
دانشگاه گيلان – رشت 36
دانشگاه لرستان – خرم آباد 0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 0
دانشگاه ملاير 0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 7
دانشگاه يزد 48
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 0
دانشگاه تربيت مدرس 0
دانشگاه شاهد – تهران 8
دانشگاه فردوسي مشهد 18
دانشگاه مازندران – بابلسر 18
دانشگاه قم 32
دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان 0
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 0

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد:

یکی دیگر از دانشگاه های مطرح در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشد که با وجود هزینه های موجود برای ادامه تحصیل در این دانشگاه ها هنوز داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این دانشگاه ها را داشته و کماکان رقابت و آزمون این دانشگاه نسبتاً دشوار می باشد.

در جدول زیر لیستی از تعداد نفرات پذیرش شده در سال های گذشته را بر اساس نوع جنسیت مشخص نموده ایم.

 

ظرفیت پذیرش مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد

 

گرایش تعداد کد رشته دانشگاهی جنس پذیرش تعداد نفرات پذیرش
مدیریت صنعتی 16 زن و مرد 288
مدیریت تکنولوژی 2 زن و مرد 36
مدیریت فناوری اطلاعات 1 زن و مرد 18
مدیریت صنعتی تولید 12 زن و مرد 216
صنعتی تحقیق در عملیات 11 زن و مرد 198
تکنولوژی تحقیق و توسعه 2 زن و مرد 36
صنعتی مالی 10 زن و مرد 180
کارآفرینی کسب و کار جدید 2 زن و مرد 36
تکنولوژی نوآوری 2 زن و مرد 36
انتقال تکنولوژی 2 زن و مرد 36
استراتژی توسعه 1 زن و مرد 18
کسب و کار الکترونیکی 1 زن و مرد 18
مدیریت منابع اطلاعات 2 زن و مرد 36
سیستم اطلاعاتی پیشرفته 2 زن و مرد 36
مدیریت دانش 1 زن و مرد 18
کل 67 زن و مرد 1206

 ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه غیر انتفاعی:

در سال گذشته دانشگاه غیر انتفاعی نسبتاً پذیرش خوبی را نسبت به سال های گذشته داشته است. در جدول زیر لیست دانشگاه های غیر انتفاعی موجود و میزان پذیرش آن ها در رشته ی مدیریت صنعتی در مقطع ارشد را می توانید مشاهده نمایید.

 

دانشگاه/ گرایش مدیریت صنعتی-کدضریب3
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 0
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 20
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه 0
مؤسسه غيرانتفاعي اسوه – تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران) – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان 20
مؤسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان 0
مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك 0
مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس 0
مؤسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان 20
مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان 0
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران 20
مؤسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر 0
مؤسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد 40
مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني – اصفهان 20
مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش – بابل 20
مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال – رشت 20
مؤسسه غيرانتفاعي سبز – آمل 0
مؤسسه غيرانتفاعي سناباد – گلبهار 0
مؤسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان – گنبدكاووس 0
مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس 0
مؤسسه غيرانتفاعي عطار – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر 20
مؤسسه غيرانتفاعي كار – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي كاويان – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار – رشت 0
مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان 0
مؤسسه غيرانتفاعي مولانا – آبيك 0
مؤسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه 0
مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل 0
مؤسسه غيرانتفاعي نيما – محمودآباد 20
دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر – يزد 20
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري 0
مؤسسه غيرانتفاعي ارس – تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند 90
مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام 20
مؤسسه غيرانتفاعي تابران – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور 0
مؤسسه غيرانتفاعي پرندك – پرند 0
مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل 20
….

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت صنعتی پیام نور:

دانشگاه پیام نور بیشتر تر برای آن دسته از دانش آموختگانی که فرصت لازم جهت حضور در کلاس ها را ندارند حائز اهمیت می باشد. البته در سال های گذشته دانشگاه پیام نور تعداد محدودی دانشجو را در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی پذیرا بوده و همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید در سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی هیچ پذیرش دانشجویی وجود نداشته است.

دانشگاه/ گرایش مدیریت صنعتی-کدضریب3
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان 0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 0
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد 0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر 0

  

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور